Насоки за сигурна семейна среда обсъдиха представители на системата за закрила на детето и доставчици на социални услуги

На 19-20 февруари в гр. Стара Загора, Фондация „За Нашите Деца“ беше домакин на работна среща за обсъждане на Насоки за сигурна семейна среда.

февруари 20 2015

На 19-20 февруари в гр. Стара Загора, Фондация „За Нашите Деца“ беше домакин на работна среща за обсъждане на Насоки за сигурна семейна среда. „Насоките“ представляват помагало, създадено по проект на фондацията през 2012 г., което се основава на разбирането за нуждата от развитие на всички участници и системи около детето и семейството, за да се осигури на децата среда на сигурна грижа и липса на насилие.

Насоките се прилагат от април 2013 г. в шест региона на България – София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Монтана и Смолян, чрез местни екипи, включващи представители на отдели за закрила на детето, доставчици на местни услуги от община и НПО. Екипите по прилагане на насоките са обучени в ползването на метода и са подкрепени с ежемесечна супервизия в работата си по случаи, в изпълнение на проект „По- защитени деца“, финансиран от фондация ОУК.

В Стара Загора фондация „За Нашите Деца“ посрещна повече от 70 представители на институциите и организациите, с които работи – Отдели за закрила на детето, Центрове за обществена подкрепа, Центрове за социална рехабилитация, Комплекси за социални услуги, Кризисни центрове и Центрове за настаняване от семеен тип. Целта на срещата бе обсъждане и споделяне на добрите практики и предизвикателствата в работата им през тази нова за страната ни методика.

Срещата премина при висок интерес от страна на участниците, които взеха активно участие в обсъжданите теми. Голям интерес предизвика практическата част, при която бяха обсъдени конкретни случаи, работени през Насоките. Участниците оцениха като изключително полезно и създаването на национална мрежа от професионалисти, както и регионални такива, с които да могат да обменят опит, да се съветват и да си помагат помежду си.

Участниците се обединиха около мнението, че Насоките са ясен и достъпен метод на работа, чрез който се изгражда капацитета на помагащите професионалисти, и предлагат една нова философия на работа, нов подход на свързване с клиентите на социалните услуги през силните им страни и нещата, с които се справят и в които успяват. Първоначалните резултати от въвеждането на метода са обещаващи: социалните работници се чувстват по-сигурни в работата с децата и семействата, семействата се чувстват по – успешни в родителската си роля и вече са налице значителни постижения по конкретни случаи на семейства в риск.

„Тъй като методът на Насоките е фокусиран върху позитивите, е важно да бъдат преодолени някои нагласи да мислим първо за негативите. Тази промяна става най-лесно в хода на дискусия с други професионалисти, които мислят по сходен начин. Именно това беше и целта на работната среща“ – коментира след срещата от Галина Маркова основен създател на Насоки за сигурна семейна среда и консултант по проект „По-защитени деца“. За финал екипът на фондация “За Нашите Деца“ пожела на всички участници до нови срещи, за една по –сигурна професионална и семейна среда.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.