Настаняват 18 деца от Могилино в Русе

В момента в Дома в Могилино има 30 деца и 29 младежи. В Русе ще бъдат настанени 18 деца от Дома за деца с увреждания в село Могилино, съобщи директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Даниела Великова.

март 28 2008

В момента в Дома в Могилино има 30 деца и 29 младежи.

В Русе ще бъдат настанени 18 деца от Дома за деца с увреждания в село Могилино, съобщи директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Даниела Великова.

Очаква се да бъдат преведени финансови средства от УНИЦЕФ по банковата сметка на общината в Русе за извършване на ремонтни дейности на бившето звено „Майка и бебе“, което ще бъде трансформирано в „Център за настаняване от семеен тип“, съобщи БТА.

Предстои ремонтът да бъде съобразен с изискванията за достъпна среда. Той ще включва втория етаж на сградата, който сега не може да се използва. Там ще бъдат настанени 8 деца с тежки увреждания от Могилино. Предвижда се да бъде оборудвана и зала за рехабилитация. Ще бъде разкрит и Дневен център за деца с увреждания, добави Великова.

Други 10 от децата от Могилино ще бъдат настанени в Дом „Надежда“ в Русе. В момента в Дома в Могилино има 30 деца и 29 младежи. Миналата седмица са били изведени 3 деца. Едното от тях е било настанено в дом в София, близо до роднините, които са проявили интерес към него. Друго дете е настанено в село Просторно, а третото е в дом в област Кърджали.

пециалистите работят с останалите деца и ги подготвят за извеждане от Дома в Могилино. За младежите ще бъдат подготвени защитени жилища, които представляват малки групови домове. Повечето младежи от Могилино не могат да водят самостоятелен живот и не са подготвени за това, коментира Великова.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.