Неправителствени организации дискутираха правото на децата на семейство

Фондация „За Нашите Деца“ организира дискусия на тема: „Децата имат право да растат в семейна среда: как да им осигурим това право“.

май 14 2015

Фондация „За Нашите Деца“ организира дискусия на тема: „Децата имат право да растат в семейна среда: как да им осигурим това право“. Събитието събра на едно място представители на различни неправителствените организации, за да обсъдят ролята на гражданския сектор за спазването на правото на детето на семейство. По време на срещата бяха обсъдени какви са перспективите и предизвикателствата пред взаимодействието с институциите. Беше засегнат и въпросът за отношението между бизнеса и медиите и как може да бъде постигната устойчива обществена ангажираност за тази кауза.

Представителите на неправителствените организации се обединиха около мнението, че най-голям ефект от работата на всички страни има, когато държавата, бизнеса, медиите и неправителствените организации работят заедно. Особено, когато всички са на мнение, че най-доброто за едно дете е да живее в семейството си. „Когато си сам играч много трудно се постига голям успех. Много е важно да се разбере, че всички работим в интерес на децата. А най-доброто за едно дете е то да бъде в семейство“, заяви Валерия Драганова от сдружение „Надежда и домове за децата-клон България“. Участниците добавиха още, че партнирането помежду им е много важно, но не бива да се забравя, че НПО-тата са и коректив на властта.

По време на дискусията стана ясно, че за да се ангажира бизнеса с подкрепата на дадена кауза, то трябва да знае предварително конкретно за какво ще отидат парите му. „Понякога бизнесът има съмнения как точно ще се използват средствата. Ако няма ясни резултати какво ще се постигне с неговото дарение, той по-често се отказва да помага“, посочи Борислава Гицова от Национален алианс за социална отговорност. Представителите на организациите изразиха притесненията си, че в случаите, когато нуждата от помощ не е пряко изразена, не срещат разбиране от корпоративния сектор.

Връзката между медиите и неправителствените организации, също бе засегната по време на обсъждането. Според участниците в дискусията трябва да има по-честа комуникация между медиите и организациите и по-често да се отразяват добрите практики в работата на специалистите. „Медиите отразяват работата в социалния сектор, но са водени по-скоро от атрактивността на конкретните случаи и понякога се бяга от основния проблем в сектора. За съжаление интересът им не е точно фокусиран върху добрите практики и партньорствата с НПО-тата“, заяви Мирослав Долапчиев, председател на Управителния съвет на Национална асоциация за приемна грижа.

Дискусията, се проведе като част от проект „Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца“, който се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът цели да насърчи гражданското включване в каузите на неправителствения сектор и да повиши обществена ангажираност към спазването на правата на децата. Той се реализира в Благоевград, Варна, Монтана и Пловдив.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „За Нашите Деца“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.