Нито един социален дом за деца не е бил закрит през миналата година

Нито една от специализираните институции за отглеждане на деца, предложени за закриване, не е била закрита през миналата година. Две от тях са разработили планове за закриване, но те не са утвърдени от кмета на общината и на практика не е стартирала процедурата по закриването им. Това сочи доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2007 година, който разгледа правителството.

март 28 2008

Нито една от специализираните институции за отглеждане на деца, предложени за закриване, не е била закрита през миналата година. Две от тях са разработили планове за закриване, но те не са утвърдени от кмета на общината и на практика не е стартирала процедурата по закриването им. Това сочи доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2007 година, който разгледа правителството. Ключова дейност в Националната програма за закрила на детето беше подготовката на институционални проекти за реформиране, преструктуриране и закриване на специализираните институции за отглеждане на деца.

Към края на миналата година 41 институции са разработили проекти за реформиране, в процес на разработване на проектите са 46 институции, а 31 са без проекти.

 

В резултат на извършена проверка на всички социално-педагогически интернати в страната са закрити 4, а за останалите 5 са предвидени необходимите средства за преустройство.

От извършените проверки в специализирани институции комисиите са констатирали потвърждаване на сигналите за нарушаване правата на децата за закрила от насилие, както и правото на най-висок стандарт на здравните грижи. Персоналът среща трудности при ангажирането на децата към учебния процес. Установена е липса на мотивация за подобряване на работата.

Това беше и една от причините министър-председателят Сергей Станишев да създаде междуведомствена работна група, която до 31 март да подготви предложения за законодателни промени и други мерки за гарантиране на спазването на правата на децата и насърчаване на отговорното родителство.
Премиерът създаде работната група кризисно след поредица от инциденти в домове за деца, лишени от родителски грижи и в частност след жестокото убийство на 15-годишната Лиляна Тодорова от дом „Иглика“ в Трън. При инцидента бяха ранени други две деца, а убиецът педофил Асен Илиев се самоуби.

 

Трагедията в Трън бе предшествана от разтърсващия филм на BBC за условията на живот в дома в Могилино, който президентът Георги Първанов окачестви като „антибългарска кампания“.
На 10 март деветгодишната Емилия Иванова пък падна от третия етаж на Дома за деца лишени от родителска грижа „Петко Р. Славейков“ в София, а пет деца от дом „Мария Луиза“ в Пловдив се натровиха с отрова за мишки на 14 март.
На 16 февруари в Дома за медико-социални грижи в Търговище едномесечно момиченце беше нахапано от плъхове. Дете от социалния дом „Александър Георгиев – Коджакафалията“ в Бургас получи изгаряния след игра със запалка и дезодорант на 18 март.

Зачестилите инциденти в домовете за деца предизвикаха сериозна обществена дискусия като се повдигнаха въпроси за неадекватния контрол, липсата на квалифициран персонал в домовете, както и закъснелите мерки от страна на държавата по отношение на социализирането на децата от домовете и преместването на специализираните институции от малките населени места в големите градове.
Първата стъпка в посока преместването на децата от Могилино в защитени жилища в Русе пък срещна острата реакция на местното население. В русенския квартал „Средна кула“ започна подписка срещу изграждането на защитени жилища за децата от Могилино под предлог, че „няма да понесат всеки ден да минават край децата и че гледката ще им бъде неприятна“.

 

През миналата година Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е извършила 144 проверки в цялата страна. От тях 70 са по сигнал за спазването на правата на децата. Издадени са над 650 задължителни предписания и препоръки. Най-често сигналите, по които са извършвани проверки, са свързани с нарушаване правото на детето на закрила от физическо или психическо насилие, както и пренебрегване от страна на родителите му. Основните проблеми, констатирани в училищата и детските градини, са неразбиране на функциите и задълженията на педагозите за възпитанието на децата, както и отговорността им за развитието на детето.

На заседанието си на 26 март, правителството одобри и доклад за изпълнението на Плана за действие за равните възможности за хората с увреждания за миналата година. През 2007 година са изградени девет дневни центъра за деца и младежи с увреждания, един дневен център за деца с физически увреждания, три центъра за обществена подкрепа. Кабинетът отчете и нарастване на броя на интегрираните деца и ученици със специални образователни потребности. Към началото на учебната 2007/2008 година децата и учениците, които се обучават интегрирано, са над 4400, а ресурсните учители и специалисти – над 900.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.