Обмен на добри практики с британския център „Пен Грийн“ организира фондация „За Нашите Деца“

Посещението ще се осъществи в Центъра за деца и семейства „Пен Грийн“ в гр. Корби, Нортхемптъншир, който предлага висококачествено ранно образование и грижи за децата и техните семейства в местната общност и прилага модел за интегриране на тези услуги с другите системи, които подкрепят ранното детско развитие.

ноември 26 2018

На 28-29 ноември 2018 г. фондация „За Нашите Деца“ организира посещение с проучвателна цел на добри практики в услугите за ранно детско развитие във Великобритания, в което ще се включат наши представители, заедно с председателя на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова и експерти от Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Държавната агенция за закрила на детето, Столична община.

Посещението ще се осъществи в Центъра за деца и семейства „Пен Грийн“ в гр. Корби, Нортхемптъншир, който предлага висококачествено ранно образование и грижи за децата и техните семейства в местната общност и прилага модел за интегриране на тези услуги с другите системи, които подкрепят ранното детско развитие. Центърът също така осигурява услуги за информация и подкрепа за родителите чрез домашни посещения, групова работа, здравни интервенции, образование и обучение за възрастни, както и професионално развитие, обучение и разпространение на добри практики чрез база за изследвания, разработки и обучение. Тази практика е оценена като „Изключителна“ или „Отлична“ във всяка инспекция на британската Служба за стандарти в образованието, детските услуги и умения (Ofsted).

 

Съвременната представа за качествени услуги в сферата на ранното детско развитие е свързана с предоставяне на интегрирани услуги, които възприемат междусекторен, холистичен подход към подкрепата на децата и семействата. По-рано тази година фондация „За Нашите Деца“ публикува изследването „Ранното детско развитие в България“, което показа, че както развитието на интегрирани услуги, така и подобряването на качеството на съществуващите секторни услуги е предпоставка за преодоляване на предизвикателствата в областта на борбата с бедността и социалното изключване в България. Достъпът до услуги и тяхното качество са сред основните предизвикателства в областите, които са от значение за развитието в ранната детска възраст. По тази причина, посещението в „Пен Грийн“ цели да надгради знанията и капацитета на българските заинтересовани страни по отношение на интегрираните системи за ранно детство, с цел адаптиране на това ноу-хау към българския контекст и пилотиране в България.

Посещението е част от усилията на фондацията за подпомагане на децата в ранна възраст и техните семейства и нашето застъпничество за въвеждането на целенасочен, интегриран подход към държавната политика в тази област. То ще подкрепи работата по разработването на Национална стратегия за ранното детско развитие, която тече в сформирана работна група към Министерството на образованието и науката, чиито заместник председател е изпълнителният директор на фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова.

 


Фондацията има възможността да координира и организира посещението благодарение на финансовата подкрепа на Посолството на Великобритания в България, както и на фондация ОУК по линия на проект „Грижа в ранната възраст“, който изпълняваме в периода 2016-2019 г.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.