Обучение на доброволци от Центъра за подкрепа на децата и техните семейства

Осем студенти по специалността “Психология” и “Социални дейности” в Софийски университет ,,Климент Охридски” и четири помощни учители, работещи в ромска общност бяха обучени от екипа на ВсякоДете в развитие на умения в социалната работа с деца и семейства.

ноември 20 2006

Осем студенти по специалността “Психология” и “Социални дейности” в Софийски университет ,,Климент Охридски” и четири помощни учители, работещи в ромска общност бяха обучени от екипа на ВсякоДете в развитие на умения в социалната работа с деца и семейства.

Участниците бяха запознати с институциите, които полагат грижи по закрила правата на децата, техните целеви групи, граници и пълномощия. Състоя се дискусия, по време на която бяха представени и обсъдени конкретни казуси.

Доброволците се запознаха с филм, илюстриращ качеството на институционалната грижа и депривационния синдром.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.