Обучения за екипа и партньорите на Центъра за деца от 0 до 3 години

В средата на април за първи път екипа и партньорите на Центъра се събраха неформално, за да обсъдят целите, приоритетите и задачите на проекта.

юни 04 2007

В средата на април за първи път екипа и партньорите на Центъра се събраха неформално, за да обсъдят целите, приоритетите и задачите на проекта.

Домакини на първата среща в Копривщица беше организация „За Нашите Деца”, представена от нейния Директор – Иванка Шалапатова, социалните работници на Центъра Магдалена Василева и Тошка Кочева и специалиста по социални услуги за деца и семейства – Мариана Петрова.

Към нас се присъединиха заместник – кмета на община Възраждане – г-жа Надя Джунова, директора на ДСП “Възраждане” Виктория Тахова, началника на Отдела за закрила на детето в района Иван Павлов и неговите колеги.

На срещата присъстваха и представителите на Дома за медико – социални грижи “Св. София”. Първото събиране на екипа и партньорите беше много полезно за всички, защото в неформална обстановка повечето имаха възможността да разменят идеите си и да получат насоки за бъдещата работа.

По време на тридневния семинар всички уеднаквиха понятията, с които ще работят, специфичните задължения и отговорности на всяка страна и поставиха началото на диалога между партньорите.

В края на срещата специалистите от Дома заявиха, че трите дни са били обогатени с положителни емоции и са дали възможност на всеки участник да осъзнае своето място в процеса на подпомагането на децата и работата с техните родители.

Според всички, тези срещи са много полезни, защото дават възможност да се обменят идеи и да се дискутират важни проблеми. Като основна ценност на екипните срещи участниците определиха и възможността да се вижда напредъка на дейностите по проекта.

В края на май се проведе втора среща, в която социалните работници на Отдела за закрила на детето във Възраждане, Центъра и родилния дом обмениха опит в областта на предотвратяването на изоставянето на деца.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.