Официално открихме сградата на социалния комплекс в Монтана

В Монтана Комплекс за социални услуги ще помага на деца в риск и семейства в неравностойно положение.

март 03 2008

В Монтана Комплекс за социални услуги ще помага на деца в риск и семейства в неравностойно положение.
Комплексът е изграден по проект на Общината в партньорство с Фондация “За Нашите Деца”. Финансиран е от програма ФАР. Социалното звено се намира на улица “Извора” № 30, на мястото на бившия домашен патронаж.

Комплексът откриха кмета на града Златко Живков, зам.-кмета и ръководител на проекта Весела Коларска и директора на Фондация „За Нашите Деца“ – Иванка Шалапатова.
Комплексът е уникален по няколко причини.

Първо, защото ще се занимава с превенция – на изоставянето на деца в социални домове, превенция на насилието и превенция на отпадането на ученици от училище. Другата му паралелна дейност е връщането на изоставените деца в биологичните им семейства. Комплексът е уникален и с това, че е единственият в Северозападна България. Изграден е със 78 хиляди евро. От тях 20 хиляди са инвестирани в ремонт на сградата. На откриването му присъстваха представители на всички институции, свързани с децата. След водосвета на свещениците от храма “Свети Свети Кирил и Методий”, отец Николай припомни, че сам Бог е казал: “Не съм дошъл заради здравите, а заради болните.”
Директорът на Фондация „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова припомни, че община Монтана е една от първите, за които децата и техните права стават ясен и дългосрочен ангажимент. „Ние нямаше да правим това, което вършим сега без доверието, подкрепата и усърдието на всички в община Монтана. Ние избрахме Монтана, тъй като работим в общините на България повече от 10 години и заедно с тях и местните структурите по закрила на детето, видяхме, че сътрудничеството между НПО и община е изключително работеща практика.“, каза г-жа Шалапатова.
В община Монтана всеки пети е дете. Нивото на безработица, броят на децата без здравно осигуряване, както и процентът на ромско население, са по-високи от средните за страната. Според местния Отдел за закрила на детето все повече родители изоставят децата си, за да търсят работа. Поради тези фактори, преди две години Общината обяви началото на активна социална програма.Поздрав към всички направиха деца с увреждания. 5-годишният Лъчезар изрецитира безупречно стихче за Баба Марта.Проектът приключва през май тази година, но създаденият модел за развитие на услуги ще продължи като държавно делегирана дейност.
Телефонът на комплекса е 300 491. Горещата телефонна линия е 0888 338 344.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.