Отново членове на Националния съвет за закрила на детето

Признание за качеството на нашата работа за пореден път дойде от държавните структури, отговорни за децата с одобрената ни кандидатура за членство в Националния съвет за закрила на детето /НСЗД/.

юни 27 2007

Признание за качеството на нашата работа за пореден път дойде от държавните структури, отговорни за децата с одобрената ни кандидатура за членство в Националния съвет за закрила на детето /НСЗД/.

От 22 юни 2007г. Фондация „За Нашите Деца” стана пълноправен член на единствения, в нашата страна, форум на правителствените и неправителствени структури и организации, които работят за гарантиране правата на децата и обезпечаване на тяхното благосъстояние – НСЗД.

„През 2001г. в качеството ни на асоциирани членове на Съвета /известни като Европейски детски тръст/ усетихме несигурността у всички за това, което се случваше, за многото приоритети, които стояха пред нас и за многото проблеми, за които трябваше да търсим решения. Тогава говорихме за синхронизиране на подзаконовите актове за децата, за координиране на действията на всички структури, за засилване ролята на системата за закрила, за пилотните проекти на неправителствените организации, които показваха пътя напред. Аз многократно представях резултатите от нашата дейност и давах предложения за промяна на практиката и политиката в посока закриване на институциите за деца и заместването им с модерни услуги и грижа, която да дава нужната любов и сигурност на децата.“, сподели след заседанието директора на „За Нашите Деца“ Иванка Шалапатова.

Според нея сега организацията има шанса да сподели предложения за подобряване на ситуацията на децата. На проведеното заседание експертите на „За Нашите Деца“ уловиха далеч по-конструктивна атмосфера.

Наред с представянето на новите членове на Съвета, екипът научи и за плановете на ДАЗД да се изготвят едни модерни стандарти за учене и развитие в ранна детска възраст – планове, които „За Нашите Деца“ приветства.

„Разбрахме, че са постигнати добри резултати в проведените обучения за изготвяне на проекти за раформиране и преструктуриране на институциите за деца в България. Надяваме се, с участието ни на следващите заседания да успеем са проследим напредъка или затрудненията с реформата в системата за грижа за деца в нашата страна и да допринесем за повече успехи“, допълни г-жа Шалапатова.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.