fbpx

Пастети с кауза – или как за 10 години изградихме мост между българския бизнес и неправителствения сектор

2020 година е вече в историята – беше предизвикателна, непредвидима и изправи всички ни пред икономическа, здравна и социална нестабилност. Показа ни обаче и важните неща – здравето, семейството, споделеността.

януари 29 2021

Насочи вниманието ни към ценностите и устоите на обществото, в което живеем и ни доказа, че положителни примери има и те са сред нас.

За нас 2020 беше година на растеж – разкрихме Дневен център за деца с увреждания, втори Център за обществена подкрепа в София, започнахме ремонта на сградата на бившия дом „Рада Киркович“ в Пловдив, който ще превърнем скоро в Комплекс за ранно детско развитие.

През 2020 година отбелязахме и 10 години от партньорството ни с фирма „Компас“.

Родено през 2010 година партньорство, което устоя на времето и промените, което изгради мост между българския бизнес и неправителствения сектор и е доказателство, че маркетинга с кауза и корпоративната социална отговорност имат почва и у нас и създават устойчива промяна.

Историята на Компас и партньорството с фондация „За Нашите Деца“

„Компас“ e българска компания, която произвежда месни и безмесни пастети, меса, готови ястия и рибни стерилизирани продукти. Създадена през 1996 година, фирмата стартира като малко предприятие. Екипът си поставя за цел да предлага качествени хранителни продукти с доказан произход и висока хранителна стойност. За да се развива, „Компас“ залага и на ефективното оползотворяване на ресурсите, качествените суровини, колективната работа и лоялност към своите партньори.

През 2010 година дружеството решава да пусне на пазара изцяло нов продукт – Compass Детска закуска, насочен към най-малките. Желанието им е още от създаването си, серията пастети да бъде обвързана с обществено значима кауза. Задават си въпросите:

„Как можем да помогнем не само на своите собствени деца, а и на децата в нужда, нали все пак произвеждаме детски продукти? Как можем да се грижим не само за физическото, но и за социалното и емоционалното развитие на децата?“.

В търсене на отговорите осъзнават, че им трябва партньор, с който заедно да насочат усилията си да помагат на деца в нужда. Така компанията стигна до нас – фондация „За Нашите Деца“.

Припозна ни като съмишленик и избра мисията на своята серия пастети – да подкрепя две от нашите каузи –  спасяване на бебета от изоставяне  и приемна грижа за деца, разделени от родителите си.

Благодарение на дарените от продажбата на Compass Детска закуска средства за изминалите 10 години успяхме да помогнем на над 1500 деца да растат обичани и подкрепяни в семейство. Нещо повече, освен да дарява средства, „Компас“ се ангажира и да повишава осведомеността и променя нагласите в обществото по двете важни социални каузи като информира регулярно клиентите си за приноса им в промяната на живота на децата, които подкрепя фондация „За Нашите Деца“.

Продуктите на „Компас“ привличат вниманието на българските домакинства, разясняват важността на подкрепата към самотните родители и семействата в затруднено положение, стимулират приемането на приемната грижа като една от най-добрите алтернативи за деца, които не могат да останат в родното си семейство.

„Компас“ се отличава от останалите сходни продукти на пазара като освен че отчислява % от продажбите на своите пастети, отбелязва това на опаковките на продуктите, издава специална информационна брошура, комуникира каузата в медиите и социалните мрежи и организира традиционен празник по случай 1 юни в различни градове в страната – Пловдив, София, Благоевград, Монтана, Бургас, Варна и други.

През 10-те години на партньорството ни и особено при организирането на събитието за 1 юни, „Компас“ активно включва и своите служители, които са сред най-верните съмишленици на каузата.

 

пастетиКомпас с кауза

Маркетинг с кауза, или силата на един продукт да бъде двигател на промяна

Compass Детска закуска е един от малкото продукти у нас, които предлагат добавена стойност на своите клиенти, отчислявайки % за кауза. Маркетингът с кауза е предпочитан механизъм за сътрудничество с неправителствения сектор от много компании, той им позволява да се отличат от конкуренцията и да ангажират своите клиенти. Ползите от този вид партньорство между бизнеса и НПО са много – от чисто комуникационни, финансови и репутационни, до такива, свързани с повишаване на клиентската лоялност и разрешаване на различни социални и обществени проблеми.

Проучване на агенция Conus Communications от 2019 година сочи, че потребителите на различни услуги и продукти търсят активно все повече възможности да обвържат своето потребление със социално отговорни действия и с различни каузи. Според същото проучване 93% от хората, използвайки продукт посветен на кауза, си изграждат по-позитивен образ за компанията производител. 90% от тях са по-склонни да се доверят и да предпочетат отново техен продукт или услуга. И още един интересен факт от същото прочуване – 8 от 10 души взимат предвид социалната отговорност на даден бизнес при избор, както на продукт, така и  на мястото, от което пазаруват.

В България Корпоративната социална отговорност, част от която са и кампаниите за Маркетинг с кауза, се развива с все по-бързи темпове. Бизнесът и гражданският сектор имаме възможността, обединявайки усилията си да изградим солидарно, устойчиво и отговорно общество, за което мечтаем от години.

Но е необходимо не просто да мечтаем, а да се грижим за по-слабите, за тези които не могат или не знаят как да поискат и приемат помощта ни.

 

Маркетингът, посветен на кауза е само един от начините родните компании да изградят стабилни и дълготрайни партньорства с гражданския сектор в полза на обществото и наболелите му проблеми.

Така ще отговорят едновременно, както на необходимостта на съвременния потребител да избира и използва отговорно и осъзнато продукти и услуги в полза на обществото, така и на ангажимента на модерния бизнес лидер да изгражда етични, родни брандове, допринасящи за решаването на сложни проблеми за най-уязвимите деца на България – както в случая Компас, и за цялото общество.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.