fbpx

Подбираме, обучаваме и консултираме новите екипи на три нови центъра за деца в Калофер

Фондация „За Нашите Деца” ще подбере, обучи, консултира и подкрепя с професионална помощ и съвети новите 20 специалисти в Центъра за обществена подкрепа, Кризисния център, Центъра за социално учене и Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Калофер. Трите придобивки ще станат факт през май, когато Дома за деца, лишени от родителски грижи в Калофер бъде преструктуриран, а пространството и грижата в него – преобразувани в социални услуги.

декември 23 2008

Фондация „За Нашите Деца” ще подбере, обучи, консултира и подкрепя с професионална помощ и съвети новите 20 специалисти в Центъра за обществена подкрепа, Кризисния център, Центъра за социално учене и Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Калофер. Трите придобивки ще станат факт през май, когато Дома за деца, лишени от родителски грижи в Калофер бъде преструктуриран, а пространството и грижата в него – преобразувани в социални услуги.
В момента в детското заведение живеят по-малко от 25 деца, а в същото време в община Карлово няма нито една алтернативна услуга, в която да се приютяват деца, жертва на насилие, деца под полицейска закрила или малчугани в риск.

Нашата организация ще използва своята методика за подбор на персонала, която е специализирана за подбор на специалисти в социалната сфера. Тя гарантира равния достъп на всеки, непредубеденост и прозрачност в избора, а в рамките на подбора се включват независими експерти, които оценяват индивидуалните качества на всеки кандидат, както и неговата мотивация и опит.

В рамките на една година специалистите от четирите центъра ще получават консултиране и емоционална подкрепа, както и практически съвети за работа по конкретните случаи. Проектът беше представен пред медиите и обществеността на Карлово от кмета на града Найден Найденов, ръководителя на проекта Въльо Христов (Българска асоциация на социалните работници) и Иванка Шалапатова – директор на „За Нашите Деца”.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.