Повече подкрепа за родителите в грижите за децата

Фондация „За Нашите Деца“ участва в дискусия, посветена на значението на подкрепата за родителството за осигуряване благосъстоянието на децата по инициатива на Държавната агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ България и Асоциация „Родители“.

май 31 2018

Фондация „За Нашите Деца“ участва в дискусия, посветена на значението на подкрепата за родителството за осигуряване благосъстоянието на децата по инициатива на Държавната агенция за закрила на дететоУНИЦЕФ България и Асоциация „Родители“.

 

За да представят първото за България мащабно проучване, изследващо взаимодействието на трите системи около детето – здравна, социална и образователна, бяха Ваня Кънева – ръководител „Проекти и Застъпничество“ към фондацията и Таня Коцева от Българска академия на науките. Изследването бе представено на конференция „Визия за ранното детство в България“, организирана от фондация „За Нашите Деца“ през март т.г.. Произтеклите от него ключови препоръки ясно очертаха нуждата от създаване на единна национална стратегия за ранно детско развитие, която да подобри благосъстоянието на малките деца и техните перспективи в бъдеще.

Участниците в срещата се фокусираха върху нуждите и предизвикателствата на съвременните родители в България и необходимостта от осигуряване и развиване на възможности за подкрепа на всички родители, които да се основават на партньорски взаимоотношения между професионалисти и родители и да насърчават семейно-ориентирания подход. От дискусията стана ясно, че днес много родители са изправени пред трудната задача да съчетават грижите за децата с професионалните си роли; да се справят със социално-икономическите условия и нарушената връзка и комуникация с децата в резултат на трудова миграция; или рисковете, произтичащи от дигиталната и медийната среда. В същото време липсват достатъчно възможности за подкрепа на родителите, а и много често те нямат нагласата да търсят подкрепа извън семейството и близките хора.

 

Предстоят и още партньорски срещи, за да се постави родителството във фокуса на обществения дневен ред и да се осигури пълноценна подкрепа за децата в България.

 

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.