Проф. СБ Батачаря: Ангажирането на българските фирми с правата на децата ще донесе ползи за бизнеса им

януари 28 2016

Темата за корпоративната социална отговорност /КСО/ е изключително важна за нашата фондация. Без подкрепата социално ангажирания български бизнес не бихме могли да реализираме пълноценно социалните услуги, които развиваме. Ето защо ни беше интересно да зададем няколко въпроса на ключовия лектор на конференцията „Правата на децата са наша грижа“ проф. СБ Батачаря – професор по маркетинг, експерт в Корпоративната социална отговорност и устойчиво развитие, изследовател и преподавател към Европейското училище за мениджмънт и технологии в Берлин.

Каква е гледната точка на един професор по маркетинг върху темата за правата на децата?

Проф. Батачаря: Задачата на маркетинга е да разбира нуждите на клиента и да ги задоволява чрез намиране на пазарно ориентирани решения. Съществува т. нар. социален маркетинг, който би могъл да определи какво е нужно да се направи, за да се гарантират правата на децата. След като веднъж нуждите са формулирани, ще бъдат намерени решения, било чрез неправителствените организации /НПО/, или чрез компаниите в рамките на тяхната Корпоративна социална отговорност /КСО/ и ще се изработят стратегии за изграждане на комуникации или създаване на продукти.

Как да убедим българските фирми, че КСО и много важна, важна не само за нас като НПО, но също и за самите тях?

Проф. Батачаря: Чрез КСО политиката си фирмите правят добро не само за обществото, но и за самите себе си по отношение на своя бизнес. КСО оказва влияние на фирмената репутация и на ангажираността на служителите. Същевременно води до позитивна реакция в клиентите. Това, което трябва да направите, е да накарате лидерите на българската индустрия да осъзнаят, че ако те стратегически се ангажират с теми като правата на децата, в крайна сметка това ще донесе полза на самите тях.

Кои са предпочитаните каузи за КСО в световния бизнес?

Проф. Батачаря: Зависи. Няма една кауза, подходяща за всички. Каузата трябва да е съотнесена с компанията и с продуктите, които произвежда. Трябва да има съвпадение между фирмата и каузата.

Каква е ролята на медиите в КСО? Как, например, да убедим медиите, че си заслужава да бъдат споменавани имената на фирмите, въвлечени в добри обществени каузи?

Проф. Батачаря: Мисля, че медиите го правят. Що се отнася до България, възможно е те да не са особено ангажирани с КСО. Но принципно медиите може да бъдат убедени, че ако една компания прави добри неща или лоши неща, това са теми, или имена на фирми, или проблеми, които трябва да бъдат доведени до общественото внимание. Това е работата на медиите. Трябва да им се каже, че публиката днес се интересува от такъв тип информация.

Каква е практиката в САЩ в това отношение?

Проф. Батачаря: Когато напишете на английски в Гугъл „КСО“, например, ще намерите като резултат много имена на компании. Медиите пишат, дали фирмата използва детски труд, какви съставки слага в продуктите си и т.н. Разбира се лошите новини са по-видни от добрите. Но да – ако определена компания помага на децата, ще има медийно покритие на този факт.

Смятате ли, че конференции като днешната са полезни?

Проф. Батачаря: Аз определено мисля, че такива форум са полезни, защото довеждат до общественото съзнание важни теми. Това, което е важно, е да има някакви последващи действия след провеждането им – чрез постинги в социалните мрежи или в блог, или материалите от конференцията да бъдат пратени на участниците седмица по-късно. Важно е разговорите да продължават, това е единственият начин казаното да се запечата в съзнанието на хората. Може да се направят някакви форуми на местно ниво като кръгли маси, например. Трябва да поддържате темата за важността на КСО жива – това е важно упражнение!

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.