Програмният директор на EveryChild-UK посети България

Работата по предотвратяване изоставянето на деца е фундаментално важна и е един много важен механизъм, който да доведе до истинска социална промяна в дългосрочен аспект. Това заяви директорът „Развитие за Източна Европа, Южен Кавказ и Централна Азия” на EveryChild Аманда Грифит, която беше на официално посещение в България. 

декември 16 2008

Работата по предотвратяване изоставянето на деца е фундаментално важна и е един много важен механизъм, който да доведе до истинска социална промяна в дългосрочен аспект. Това заяви директорът „Развитие за Източна Европа, Южен Кавказ и Централна Азия” на EveryChild Аманда Грифит, която беше на официално посещение в България.

По време на престоя си у нас Аманда се запозна с дейността на фондация „За Нашите Деца” в областта на детските права и социалните услуги. Аманда Грифит се срещна с директора на фондацията Иванка Шалапатова, с която обсъдиха стратегическите цели и развитието на фондацията, с финансовия директор Таня Кондарева, с която обсъдиха процедурите и правилата за финанси и контрол, с маркетинг спецалиста Александър Миланов, с когото разговаряха за набирането на средства и популяризирането на дейността на фондация „За Нашите Деца”.

Като част от визитата в България на директора, който отговаря за България в британската EveryChild, бяха и посещенията в различни социални услуги, които фондация „За Нашите Деца” развива у нас.

В рамките на двудневното посещение бяха обсъдени приоритетите за 2009 г. и постиженията на фондация „За Нашите Деца” до момента.

Фондация „За Нашите Деца” е наследник на британската EveryChild, с чиято помощ у нас за първи път бяха въведени практики за ефективна и качествена работа с деца. Благодарение на британския опит у нас бяха пилотирани програми за социална работа, закрила на детето, приемна грижа и различни алтернативни форми за отглеждане на деца. От 2007 г. британската организация се оттегли от България, тъй като страната се присъедини към ЕС. Усилията на EveryChild се насочват към Африка и присъединяващите се към съюза държави, а фондация „За Нашите Деца” продължава дейността си като самостоятелна българска организация.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.