Първите постижения на Комплекс „Св. Параскева“

На 12 януари 2015 г. стартира дейността на центровете по проект „Изграждане на комплекс за социално-здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства “Св. Параскева“, в който усилия обединяват Столична община и фондация „За Нашите Деца“.

февруари 17 2015

На 12 януари 2015 г. стартира дейността на центровете по проект „Изграждане на комплекс за социално-здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства “Св. Параскева“, в който усилия обединяват Столична община и фондация „За Нашите Деца“. Комплексът обединява иновативните услуги Семейно-консултативен център, Център за ранна интервенция и дневна грижа за деца в риск и деца със специални потребности и Център за майчино и детско здраве. На по-късен етап ще започне и функционирането на Специализирана резидентна грижа за малки деца с тежки увреждания, като целта е чрез предлагането на комплексен модел от социални услуги да се осигури превенция за деца и семейства в риск.

За един месец от началото на функционирането си Комплексът „Св. Параскева“ вече осигурява баланс и сътрудничество между здравните и социалните услуги при работа в общността. Първите успехи вече са налице – осъществено е преместването на първите деца от Дома за медико-социални грижи „Св. Параскева“, реализирани са първите постъпвания на деца в болница след посредничество на екипа на Комплекса. Вече работят на терен специалистите от трите предоставяни социални услуги, като са извършени обходи в четири махали. Разработват се пакети за провеждане на курсове, разпространяват се брошури за широката публика и за специалисти, изработени са наръчници, които вече се използват от екипа на Комплекса.

Комплексът „Св. Параскева“ обедини усилията на Столична община и на фондация „За Нашите Деца“ в стремежа нито едно българско дете да не израства в изолацията на социалните институции, а да живее в сигурна и развиваща семейна среда. Комплексът се изгражда с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз. Основната цел на проекта е деинституционализация на деца от 0 до 3 години, чрез предоставяне на адекватна и навременна подкрепа на семействата.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.