Работата на Центъра за обществена подкрепа „Св. София” беше високо оценена от Държавната агенция за закрила на детето

След планирана проверка, извършена в началото на ноември от екип експерти от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Центърът за обществена подкрепа „Св. София” получи най-високи оценки за своята работа.

декември 07 2012

След планирана проверка, извършена в началото на ноември от екип експерти от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Центърът за обществена подкрепа „Св. София” получи най-високи оценки за своята работа.

Експертите от ДАЗД заключиха, че центърът отговаря на всички на всички необходими критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги за деца и семейства.

В цялостната си оценка, ДАЗД подчертава положителните ефекти от индивидуалното и групово обучение на родители, осигурено от Центъра за обществена подкрепа „Св. София”. Според експертите индивидуалното обучение, провеждано от мобилните екипи на центъра в областта, т.е. в дома на семейство, е изключително полезно за родителите. Като се вземат предвид индивидуалните особености на всяко семейство, социалните работници от центъра са в състояние да дадат на родителите най-ефективните и ценни практически насоки за това как те би трябвало да се грижат за тяхното дете и да откликват на неговите потребности.

Центърът за обществена подкрепа също така беше похвален за отличната си документация и отчетност по отношение на работата си. Подробните анализи и оценка, които редовно са извършвани от работните екипи на центъра имат висока обществена значимост, защото индикират съществуващите потребности и разпоредби в областта на социалните услуги за деца и семейства.

Според оценката на ДАЗД, друго важно предимство на Центъра за обществена подкрепа „Св. София” е неговата достъпност и приятелска атмосфера, където децата и техните родители се чувстват спокойно и удобно по време на срещите си с професионалния екип на центъра.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.