fbpx

Ранно детско развитие

Първите 1000 дни от раждането ни са определящи. Според Световната здравна организация „Периодът на ранното детство е най-важната житейска фаза в развитието на човека“.

януари 19 2001

Ранното детско развитие е ключово – 80% от човешкия мозък се формира в този период до 3-годишна възраст. В България над 40% от децата живеят в бедност или риск от бедност, а 32 000 деца са с увреждане. За тези, които са с трудности в развитието дори не се събират данни и не знаем колко всъщност са те. 

Чрез програмата ни за ранна детска интервенция предоставяме подкрепа именно на тези деца, защото те заслужават да се радват на пълноценно и щастливо детство. Едновремено с това, експерите ни подават ръка на техните семейства, които често са изгубени в житейска ситуация, която не са избрали сами. Екипът ни, състоящ се от социални работници, психолози, специалисти „Ранна детска интервенция“, фамилни терапевти, логопеди, психолози и рехабилитатори, прилага индивидуален подход към всяко дете и семейство и подхожда с много внимание и разбиране и към техните нужди. Работата ни ни превръща в онзи важен  за цялото семейство приятел, на когото винаги могат да разчитат. Винаги се фокусираме върху силните страни на детето и неговите родители, за да разгърнат максимално потенциала си, да бъдат самостоятелни и да преодолеят трудностите.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.