Шестгодишно дете „проговори“ в новия ни Дигитален център за социални услуги

Съвременните технологии в помощ на децата

май 26 2021

Шестгодишно дете, което все още не говори, успя да направи това с подкрепата на специалистите от нашия Дневен център „Развитие“, които работят в новия ни Дигитален център за социални услуги.

В центъра е специализираният софтуер за допълваща и алтернативна комуникация – иновативен елемент за деца с увреждания и затруднения в развитието, които не могат или изпитват затруднения да говорят и комуникират свободно. Чрез него децата се учат да говорят и да пишат, да изразяват мисли, чувства и желания, да подобряват общуването си и формират представа за света.

Първите 8 специалисти от фондацията вече преминаха обучение за възможностите на софтуера, сертифицирани са и го прилагат при деца с различни специални потребности.

Едно от първите деца, които усетиха ефекта от прилагането на новия софтуер е Пламен, който посещава нашия Дневен център „Развитие“ от няколко месеца. На пръв поглед той е като всички останали деца, тича, скача, играе, усмихва се, но… не говори. Дойде при нас заедно с баща си и започнахме бавно да работим за подобряване на уменията му за общуване. Опитваме се да разбираме нуждите му и да му помогнем да изрази себе си. Напредваме бавно, но сигурно.

Един ден, почти на шега, заедно с Пламен застанахме пред Интерактивната дъска в дигиталния център и плахо започнахме да се опитваме да общуваме. В този момент се случи чудо – Пламен смело и без колебание натисна бутоните и каза „Искам да пия чай“. Усмивките ни грейнаха, а чаят беше приготвен за миг.

Този горещ чай постави началото на изразяването на нуждите, желанията и емоциите на Пламен. Той постави началото на работата с програмата за допълваща и алтернативна комуникация във фондацията.

Този чай ни припомни, че всеки има право да общува.

Новият дигитален център и специализираният софтуер за допълваща и алтернативна комуникация ни дадоха надежда и увереност, че можем да помогнем не само на Пламен да общува с нас и хората около себе си. Това ни дава възможност да сме по-адекватни и по-прецизни в подкрепата към децата със специални образователни потребности, благодарение на новите възможности за комуникация с тях, което ще позволява по-пълноценно разбиране на нуждите им.

По този начин децата ще имат много по-големи възможности да достигнат до света и да изразят себе си, желанията си и всяка своя мисъл, да живеят по-качествено и да достигат пълния си потенциал на развитие. Защото те имат право да живеят, учат, играят и да се забавляват заедно с другите деца, да се развиват пълноценно и да бъдат включени във всички сфери на живота.

 

Създаването на Дигиталния център стана възможно благодарение на програмата „Кризата като възможност“ на Столична община, администрирана от Асоциация за развитие на София, с предоставена 15 048 лв. безвъзмездна финансова помощ по проект „Новите технологии в подкрепа на социалната работа с деца и семейства“, с който ние доразвиваме и затвърждаваме предоставянето на социални услуги и в дигитална (онлайн) среда.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.