fbpx

Скритите послания в една рисунка

декември 22 2016

Преслава е на 5г. След развода на родителите си e отглеждана от баща си Асен, с подкрепата на  бабата по бащина линия. Майката е заминала на работа в чужбина.  По данни на бащата  – детето има изоставане в говорното развитие, не познава цветовете и формите, невинаги изпълнява инструкции. На 3г. възраст му е поставена диагноза Астма.

При първото посещение на Асен и Преслава в ЦОП ‘’Св. София”, на специалиста Ранна интервенция му правят впечатление будните живи очи на детето, неговата енергичност и желанието да учи нови неща. Прави му впечатление и това, че невинаги отговаря на въпрос, или повтаря въпроса, вглежда се внимателно в лицето на възрастния , сякаш се опитва да прочете по устните му, какво казва. Преслава имитира четене от детска книжка, като наред с познати думи, си измисля непонятни такива. Не познава функцията на много от заобикалящите я предмети, не знае наименованията им и това прави по-трудно разбирането й за света и затруднява говорното развитие. Речта й се ограничава до употреба на отделни думи, които понякога свързва в кратки изречения.

Проведена е оценка на развитието на детето по Програма Ранна детска интервенция, от която става ясно, че има нужда от провеждане на занимания в области на развитие: Фина моторика, Комуникация и Когнитивна област.

Наблюденията на уменията на Преслава по време на срещи със семейството, информацията, получена от бащата и резултатите от проведената оценка по Програма Ранна детска интервенция навеждат специалист Ранна интервенция  на мисълта, че детето може да има проблеми със слуха. Семейството е насочено към консултация с лекар, за да се установи действителното състояние на слуха, тъй като увреждането му може да доведе до разстройства на речта. На бащата е обяснено, че нарушението на слуха е много сериозен психо-физически проблем, който се отразява неблагоприятно върху цялостното развитие на личността. След проведена диагностика се оказва, че Преслава е с двустранно намаление на слуха, откъдето идва и недоразвитието на речевата функция. Заключението от медицинските изследвания гласи, че е уместно детето да получи специализирано педагогическо осигуряване – ресурсен учител и логопед. С Асен е обсъдена необходимостта Преслава да започне да посещава логопедична детска градина, тъй като при децата с увреден слух, без специално педагогическо въздействие, не могат да бъдат формирани речеви умения и навици, необходими за речевото общуване. Важна е и социалната адаптация и интеграция. Към днешна дата детето успешно се вписва в средата на детското заведение.

По Програма Ранна интервенция е изготвена Индивидуална програма за детето, поставени са цели и задачи, които да помогнат за развиване на потенциала му.

В хода на работата е включен и семеен консултант от ЦОП, по повод чувството за вина, което изпитва бащата, защото не е забелязал навреме индикациите за проблемите със слуха при детето, които са довели до забавянето в езиковото и в общото му развитие.

Преслава посещава групови сесии с музикотерапевт в ЦОП, свири и танцува в компанията на други деца, което допринася за развиване на по-добри комуникативни и социални взаимоотношения. Провеждат се занимания и в сензорна зала –  с цел осъзнаване и опознаване на заобикалящата действителност ,стимулиране на двигателната активност, взаимодействието и комуникацията.

Бащата получава насоки от специалист Ранна интервенция какви занимания, под форма на игра, да провежда с детето в домашна среда за развиване на уменията му – рязане с обезопасена ножица на различни фигурки, кратък разказ по картинка, игра със сапунени мехури, рисуване, оцветяване на картинки, моделиране с пластилин и др.

Преслава показва напредък в развитието си – при зададен въпрос се опитва се да разказва какви са действията на героите в книжка с картинки. Реже с обезопасена ножица по контур. Брои до 5. Много обича да рисува. Така изразява себе си, своите емоции и идеи. Когато нарисува нещо, обяснява какво е изобразено на рисунката. Рисуването подкрепя интелектуалното развитие на детето, тъй като насърчава пространствената интелигентност и е важно за развитието на креативността, освен това, по забавен начин, се учи на форми и цветове.

Предстои на детето да бъде поставен слухов апарат – за оптимална компенсация на намаления слух, за подпомагане да чува нормално и да общува и играе наравно с  другите деца.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.