fbpx

След сигнал на фондация „За Нашите Деца“ здравно неосигурените жени вече могат да ползват безплатна акушерска помощ

февруари 07 2024

Фондация „За Нашите Деца“ сезира компетентните институции за неизпълнение на Наредба № 26 на Министерство на здравеопазването за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.

Чрез дейностите си в центровете за обществена подкрепа специалистите на организацията предоставят социални и интегрирани услуги на деца и родители, като за нас винаги е било водещо да оказваме цялостна подкрепа, в т.ч. и при случаи на жени в рискова бременност.

В последните месеци на изминалата година се сблъскахме с историята на жена, която потърси съдействие от организацията. Предвид сложното й състояние бе наложително да бъдат осигурени гинекологични прегледи за проследяване на бременността, както и подготовка на предстоящото раждане. С надеждата жената да бъде прегледана по условията на наредбата и въпреки огромното желание за съдействие от страна на лечебните заведения, прегледи и изследвания по нея не беше възможно да бъдат извършени.

Оказа се, че в големи столични лечебни заведения прегледи на здравно неосигурени жени по въпросната наредба не са правени и софтуерите им не са пригодени технически за регистрирането им. Въпреки това, благодарение на дългогодишните ни партньорства с тях, жената получи необходимият й преглед за сметка на лечебното заведение, в което беше прегледана, и предвид рисковата бременност й бе назначена терапия.

Наредба №26 на Министерството е в сила от повече от 16 години. До 2022 г. здравно неосигурените жени са имали право на един преглед за периода на бременността. С обновленията, които са в сила от януари 2023 г. пациентките имат право на четири профилактични прегледа и медико-диагностични изследвания през времето на бременността. Междувременно за Наредбата са провеждани информационни кампании, изработени са различни печатни материали, но условията по нея в крайна сметка не са били изпълнявани.

Фондация „За Нашите Деца“ изпрати сигнал до редица институции в търсене на решение на проблема. В резултат бяха извършени проверки в лечебните заведения, като е установен технически проблем при регистрацията на прегледите на неосигурените жени по изпълнение на разпоредбите и вече е направена промяна в медицинския софтуер, който се използва за проверка за осигурителен статус на пациента в системата на НАП и НОИ. От началото на месец декември 2023 г. проблемът е отстранен и заведенията вече могат да изпълняват условията по Наредба № 26 на Министерство на здравеопазването.

В следствие на сигнала на фондация „За Нашите Деца“, министърът на здравеопазването проф. д-р Христо Хинков посочва в писмо, че Районните здравноосигурителни каси ще извършват регулярни проверки за извънболничната медицинска помощ през 2024 г., по отношение на обема и реда на предоставяне на профилактични прегледи и изследвания на бременни здравно неосигурени жени.

 

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.