Търсим възпитатели за летен лагер за деца от приемни семейства

юни 26 2009

Фондация „За Нашите Деца“ организира летен лагер за деца от приемни семейства. Лагерът се организира по проект „Семейство за всяко дете“ и има за цел да осигури заместваща грижа.

 

Фондация “За Нашите Деца” набира
ВЪЗПИТАТЕЛИ ЗА ЛЕТЕН ЛАГЕР ЗА ДЕЦА ОТ ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА
за изпълнение на дейност „Заместваща грижа „Лагер” за деца под приемна грижа“

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Участва активно в инициирането, подготвянето, организирането и провеждането дейности, събития и мероприятия по време на Заместващата грижа „Лагер”.
2. Организира свободното време и съдейства на екипа при провеждането на лагера, като носи отговорност за живота и здравето на децата, които са му поверени по време на летния лагер.
3. Идентифицира необходимостта от подкрепа на децата от услуги и специалисти.
4. Уважава поверителността на ползвателите на услуги и спазва общия режим в организацията за съхранение и достъп до поверителна информация.
5. Работи и поддържа комуникация в посока изграждане на здрав и отговорен екип.
6. Участва в организираните събития и мероприятия.
7. Установява конструктивни контакти с всички колеги, партньори, деца, родители.
8. Поддържа недискриминативни взаимоотношения, проявява гъвкавост и активност.

ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
1. Спазва изискванията на вътрешния правилник на организацията.
2. Спазва политиките на организацията и установените процедури за работа с клиенти.
3. Проявява гъвкавост при изпълнението на всякакви други задължения, които могат да бъдат поставени от прекия му ръководител, свързани с работния процес.
4. Демонстрира проактивен подход и ангажираност в стила на работа.

ИЗИСКВАНИЯ

 

Образование
• Висше образование – степен „Специалист“ в една от следните специалности
– социални дейности
– социална педагогика
– педагогика
Умения
• Комуникативни умения – устно и писмено
• Умения за изграждане на доверителни отношения с децата

Опит
• Опит в работа с деца и семейства
Лични качества
• Недискриминативно отношение
• Проактивност
• Гъвкавост и ангажираност

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Летният лагер се провежда между 20 и 30.07.2009 г. в гр. Банкя.
Осигурени са средствата за нощувка и храна по време на 10-дневния престой, както и транспорта от София до Банкя и обратно.

Катдидатстването става чрез изпращането на:
1. Автобиография/Европейски формат
2. Препоръки (при наличие)

на адрес: v.kolesheva@detebg.org

Обявата е подходяща и за млади специалисти по социална работа, педагогика и психология.

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА АВТОБИОГРАФИИТЕ:
26.06.2009 г.

За повече информация можете да получите на тел.: 02 822 35 10 – Вера Колешева
Координатор екип

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.