fbpx

Варненски доброволци на Червения кръст подкрепят училищната кампания


Кампанията „Училище за всяко дете“ продължава да набира средства, за да изгради достъпна среда в училища в София, Монтана и Хасково. До момента чрез дарителски СМС-и са набрани средства за рампата и тоалетните в 136 – то основно училище „Любен Каравелов“ в София. То е пилотно за кампанията „Училище за всяко дете“.

декември 07 2007

Варненски доброволци на Червеният кръст раздаваха листовки на кампанията в Морската градина.

Кампанията „Училище за всяко дете“ продължава да набира средства, за да изгради достъпна среда в училища в София, Монтана и Хасково. До момента чрез дарителски СМС-и са набрани средства за 
рампата и тоалетните в 136 – то основно училище „Любен Каравелов“ в София. То е пилотно за кампанията „Училище за всяко дете“.

Необходими са още 50 000 лева, с които да се изгради асансьор, който ще придвижва децата от входа до най-високия етаж на сградата. В момента в 136 – то училище учат 12 деца с увреждания, повечето от които са със зрителни, слухови и интелектуални проблеми.

Училището има готовност да приобщи още малчугани с увреждания към техните връстници. Продължава и работата за усъвършенстването на екипа от педагози в работата с проблемни деца. Второто училище, което е избрано за кампанията, се намира в Монтана.

ІІІ ОУ „Д-р Петър Берон
 има дългогодишен опит в интергацията на деца с увреждания. В момента училището приобщава деца, но без двигателни затруднения. Родители на деца с увреждания се проявявали интерес през годината и затова от управата на школото уверяват, че ако се осигури достъпност за трудноподвижните и децата на инвалидни колички, в учебното заведение могат да учат минимум 20 деца с увреждания. Входовете на двете сгради на монтанското училище са недостъпни, а стълбищата са стръмни и неподходящи за деца с колички. Третото училище е в гр. Хасково.

СОУ „Н.Й. Вапцаров“
 се намира в ромската махала на града и в него в момента учат 15 деца със специални образователни потребности. Нужна е рампа и пригодени тоалетни, за да могат и онези, които са на колички, да влизат в класните стаи, заедно с останалите си връсници. Крайната цел на инициативата за събирането на средства, е това училище да бъдат изградени една рампа и една пригодена тоалетна за деца с увреждания.

Ръководството на школото декларира готовността си да организира така учебния процес, че всички деца със специални образователни потребности да учат на първия етаж. В гр. Хасково фондация „За Нашите Деца“ реализира тригодишен проект, по който изгради достъпна среда в едно училище и две детски градини и внедри опита за работа с децата с проблеми.
Благодарение на успехите и останалите училища в областта прилагат модела на включващото образование за всички.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.