Хилтън подкрепя фондация ,,За Нашите Деца‘‘ за осигуряване на семейна среда на бебета

Като част от международна хотелиерска верига Хилтън София избра да подкрепи каузата на фондация ,,За Нашите Деца‘‘ чрез ежегодната кампанията ,,Small change – Big difference’’ на фондация „Hilton in the community”.

октомври 01 2014

Като част от международна хотелиерска верига Хилтън София избра да подкрепи каузата на фондация ,,За Нашите Деца‘‘ чрез ежегодната кампанията ,,Small change – Big difference’’ на фондация „Hilton in the community”. В последното тримесечие от годината всеки гост на хотели Хилтън в целия свят ще бъде информиран и приканен да допринесе за по-добро бъдеще на нуждаещите се деца, дарявайки 1 евро/долар допълнително към своята сметка. Със събраните средства ще бъдат подкрепени каузите, участващи в кампанията сред, които е и нашата Семейна къща.

Хилтън София е сред компаниите, които осъзнават значимостта на корпоративната социална отговорност и се включват активно, допринасяйки за разрешаването на актуални проблеми, свързани с детското развитие в България. Именно за това те избират фондация ,,За Нашите Деца‘‘ като утвърдена организация в областта на професионалните социални услуги за най-уязвимите деца в ранна детска възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.

Кампания ,,Small change – Big difference’’ ще допринесе децата, които живеят в нашата Семейна къща да получат необходимите грижи, за да преодолеят трудностите в развитието си и да се радват на щастливо детство. Семейна къща е място за преход на изоставените деца от временна към дългосрочна семейна среда, без да се налага през това време да живеят в социален дом. Целта е престоят на децата в къщата да не надвишава 6 месеца, а през това време ние търсим дългосрочна алтернатива – приемно или осиновително семейство или завръщане на детето при своите собствени родители, когато това е възможно. Благодарение на Семейна къща 18 деца вече имат свое постоянно семейство, а в момента 6 бебета са настанени при нас с надеждата скоро да намерят своите родители.

Фондация ,,За Нашите Деца‘‘ изказва своята благодарност към Хилтън София за подкрепата и вярва в успеха на кампанията. Заедно можем да допринесем всяко българско дете да има красиво и щастливо детство в сигурна и развиваща семейна среда.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.