За първи път у нас масово училище получава брайлова техника за обучение на деца с нарушено зрение

Това е първото дарение за ресурсните центрове за деца с увреждания, които разкри Министерството на образованието през есента.

декември 11 2006

Това е първото дарение за ресурсните центрове за деца с увреждания, които разкри Министерството на образованието през есента.

Чрез проекта си “ВсякоДете” осигури равен достъп на 21 деца до масови училища и детски градини в Хасково. Над 7 000 евро вложи през тази година “Хенкел” в закупуването на един брайлов дисплей, лаптоп и уреди за развитието на психомоториката на децата с увреждания в Хасково.

Уникално е и това, че за първи път у нас общообразователно училище, в което учат заедно деца с увреждания и техните връстници , получава такава техника.

Техниката и уредите са дарение за Ресурсния център в града, но в началото на всяка учебна година директорът на центъра ще насочва дарението към училищата и детските градини, където е най- необходимо.

Двете организации финансираха и обучението на един ресурсен учител, който ще работи с брайловия дисплей и говорящия софтуер “Джоуз”.

През тази учебна година брайловата техника ще бъде използвана в ОУ “Шандор Петьофи”-гр. Хасково – там се обучават две незрящи деца.

Чрез брайловия дисплей може да се набира и обработва информацията, която се намира на екрана на компютъра, както и да се използва свободно интернет.

Дисплеят наподобява клавиатура с 40 клавиши, на които са изписани брайловите букви под формата на определен брой точки.

Уредите за психомоторика помагат на децата да координират по – ефективно движенията си и да стиулират опознаването на околния свят в игрова ситуация. Чрез тях малчуганите се учат как да връзват връзки, да разпознават различните геометрични елементи, да избират най-правилните цветове и др.

Дарението е част от Детския проект на Хенкел, който отразява корпоративната визия да се прави живота на хората по – лесен, по – добър и по – красив. Всяка година фирмата дарява 10 000 евро, с които се подпомага животът, образованието и реализацията на деца в неравностойно социално положение.

През миналата година “Хенкел” дари средствата на болницата за активно лечение и рехабилитация на децата с детска церебрална парализа в София. Тази година дарението отиде във Фондация “ВсякоДете”, която реализира в Хасково своя проект “Равен достъп до образование”.

Чрез него неправителствената организация осигурява на децата със специални образователни потребности в града и региона ефективен достъп до две детски градини в града и СОУ “Св. Паисий Хилендарски”. “ВсякоДете” финансира изграждането на рампи и достъпни тоалетни, създава ресурсни кабинети, обучава преподаватели и лобира за правата на децата с увреждания пред българските институции. По проекта до момента 21 деца учат в масови училища и детски градини в Хасково.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.