Започва планирането на изграждането на малките къщи* за децата от дома в с. Могилино

В края на месец март бяха приключени индивидуалните оценки на всички деца и младежи от дома в с. Могилино. Оценките на състоянието и нуждите на всяко едно дете бяха планирани и изпълнени в сроковете, поставени по плана за закриване на дома в с. Могилино

март 31 2008

В края на месец март бяха приключени индивидуалните оценки на всички деца и младежи от дома в с. Могилино. Оценките на състоянието и нуждите на всяко едно дете бяха планирани и изпълнени в сроковете, поставени по плана за закриване на дома в с. Могилино. Планът беше изработен от Агенцията за социално подпомагане (АСП) и се изпълнява с подкрепата на УНИЦЕФ и алианс от неправителствени организации. В концепцията, по която се извършиха оценките залегна разбирането, че развитието на детето е възможно само в контекста на продължително, сигурно, индивидуално отношение на привързаност с възрастен човек. Самата оценка беше извършена от мултидисциплинарен екип от експерти на базата на продължително и сигурно свързване на член от екипа с всяко от децата и младежите.

Започна планирането на изграждането на алтернативните услуги в общността за децата и младежите от Могилино. УНИЦЕФ ще отпусне средства за ремонт на сграда в гр. Русе, която ще бъде трансформирана в първата Малка къща за децата от Могилино. Средствата бяха набрани по време на телевизионното предаване на bTV „Великолепната шесторка“. В първата малка къща ще бъдат настанени от 6 до 8 деца от Могилино. Допълнително се водят преговори с по-големи общини, които предоставят достъп до социални и здравни услуги и са в близост до семействата на децата. Планирането на малките къщи за деца се изготвя въз основа на приключилите индивидуални оценки. Други 10 деца ще бъдат временно преместени в дом „Надежда“ в гр. Русе, докато се изграждат алтернативните социални услуги. С тях и ще продължи индивидуалната работа за подобряване на социалните им умения и подготовка за преместване в малките къщи.

През последния месец три от девойките от дома в Могилино бяха подготвени и преместени в защитено жилище, където ще могат да водят по-самостоятелен и пълноценен живот. Поддържа се постоянен контакт по телефона с тях и с новите социални работници. Три деца бяха преместени в домове близо до семействата им, за да се улесни поддържането на контакти с роднините им. Плановете за грижа за тези деца предвиждат постепенно преминаване на седмична грижа и работа по реинтегриране в семейството.

УНИЦЕФ подкрепя плана за закриване на дома в с. Могилино, който предоставя нов модел като част от усилията по процеса на деинституционализацията в България. Същевременно Детският фонд на ООН продължава работата с АСП и ДАЗД по планирането и подобряването на социалните услуги за деца на областно ниво, за да се намери конкретно решение за всички деца в нужда в България. Целта на областното планиране е изработване и въвеждане на механизъм, който включва изграждането на социалните услуги на база на местните нужди, като същевременно с това се гарантира достъп на всяко дете, спазват се приоритетите на националната политика, спазват се изискванията за качество и се оставя възможност за решения на местно ниво, относно приоритетите и действията.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.