Здравното министерство пое ангажименти за реформата на домовете за бебета у нас

Неправителствените организации “Движение на българските майки”, Фондация „За Нашите Деца” и Асоциация „Родители” се срещнаха с министъра на здравеопазването Евгений Желев, за да обсъдят най-належащите проблеми на децата в социалните домове за бебета и детското здравеопазване.

март 16 2009

Неправителствените организации “Движение на българските майки”, Фондация „За Нашите Деца” и Асоциация „Родители” се срещнаха с министъра на здравеопазването Евгений Желев, за да обсъдят най-належащите проблеми на децата в социалните домове за бебета и детското здравеопазване. Срещата се проведе на 12 март, а домакин беше министър Желев. От страна на неправителствените организации присъстваха Роси Букова („Движение на българските майки), Иванка Шалапатова (фондация „За Нашите Деца”) и Ева Борисова (Асоциация Родители). На нея представителите на гражданския сектор споделиха притесненията си, споделени и от други организации основно в две насоки: големия брой деца от 0 до 3 годишна възраст, които постъпват в домове за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) директно от родилно отделение или от семействата и липсата на ясна програма за преструктурирането и реформирането на всички домове за бебета, които са със статут на лечебни заведения, а не на социални.

Организациите споделиха притесненията си относно продължаващата практика на медецинския персонал в родилни отделения да съветват родителите да настанят децата си в детски домове, водени от вярването, че грижата там е по-добрата алтернатива за децата. Най-често това са случаи, в които е родено дете с увреждания. Подчертана бе и належащата нужда от осъвременяване на санитарно-хигиенните изисквания за различните форми на групова грижа за деца в ДМСГД. Сегашните изисквания, които важат за болничните заведения, са неприложими за всички нови алтернативи на домовете (центровете от семеен тип, защитените пространства, малките групови домове със семейна грижа) и са пречка за извеждането на децата от домовете и настаняването им в семейна грижа.

Трите неправителствени организации отправиха редица предложения, консултирани и с много други работещи в сферата партньори:

1. Да бъде създадена работна група в здравното министерство с мултидисциплинарно участие, която да изработи национална програма за преструктурирането, реформирането и закриването на Домовете за медико-социални грижи за деца (за деца от 0 до 3 години) в синхрон визията на група НПО до 2018 г. да не остане нито една такава институция за малчугани. В работата на тази група да бъдат обсъдени въпросите за новите санитарно-хигиенни изисквания, формите на стимулиране и подкрепа за персонала на ДМСГД, който участва в реформата на тези заведения, финансирането на реформата на тези домове, мониторинга и разкриването на възможности за делегиране на услуги от страна на здравното министерство към доставчици на такива услуги от неправителствения сектор.

2. Да се предприеме национална информационна кампания сред общопрактикуващите лекари, както и АГ специалистите, за възможностите на сътрудничество със системата за закрила на децата, лицензираните доставчици на социални услуги в посока предотвратяване постъпването на новородени и деца до 3-годишна възраст в ДМСГД, както и активна подкрепа на родителите и децата в риск и спазване на правата на децата.

3. Във вътрешно-организационните политики на болничните заведения да се внедри Етичен кодекс за работа с родилки и близки на новороденото, която да е насочена към подкрепа и отглеждане на детето в сиурна семейна среда. В тези политики да бъде зададена възможност за намеса на мултидисциплинарни екипи за оценка на дете с увреждания и работа с всички значими за качественото отглеждането на това дете хора.

По много от поставените въпроси стана ясно, че експертите на МЗ са работили и са дали предложения за решаването им в няколко регламента. Беше постигнато съгласие, че единствено общите усилия и диалог могат да доведат до видими, качествени и трайни резултати в реформата на сегашните заведения за деца до 3-годишна възраст. На срещата здравния министър Евгений Желев прие предложението за създаване на работната група, която да започне работа до края на месец април. Министърът подчерта, че благосъстоянието на децата е приоритет на ръководеното от него ведомство. Като доказателство той изтъкна създаването на отдел «Детско и майчино здраве» към Дирекция «Медицински дейности», както и отворената политика за диалог и обединени усилия с гражданското общество за трайно решаване на множеството проблеми.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.