Журналисти и експерти дискутираха за правото на детето на семейство

Дискусия на тема „Правото на детето на семейство“ събра журналисти и експерти в областта на комуникациите.

май 29 2015

Дискусия на тема „Правото на детето на семейство“ събра журналисти и експерти в областта на комуникациите. Събитието беше организирано от фондация „За Нашите Деца“ , за да се чуят мненията на различни представители на медиите за качествената грижа към детето, приноса на журналистите за спазване правото на децата на семейство и добрите практики на медийно отразяване в България.

Дискусията е част от проекта „Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца“, който цели да постигне широка обществена ангажираност към спазване правото на децата на семейство и да насърчи и подобри участието на гражданите в каузите на неправителствените организации.

Участниците в дискусията се обединиха около становището, че гласът на детето в медиите липсва. „Медиите нямат достатъчно познания как да отразяват детската тема“ – заяви журналистът и водещ на предаването „Отблизо“ Мира Добрева.

Предмет на обсъждане беше и отразяването на детската тема от медиите през негативните примери: „Разказваме тази история, която ни разчувства, но проблемът остава нерешен“ – заяви Жана Попова – главен асистент във Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийски университет. Дина Христова – пиар експерт на „Главна инспекция по труда„, допълни, че темата се отразява едностранчиво. Според Здрава Стоева – експерт „Маркетинг и комуникации“ в Национална мрежа за децата, пък е нужно да се показват повече положителни истории.

Друг недостатък в медийното говорене за правото на детето на семейство посочи Иванка Шалапатова – изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“: „Медиите не би трябвало да се фокусират върху формалностите около извеждане на децата от домовете, а върху самото право на всяко дете да има семейство.“

Мненията, събрани на дискусията, ще бъдат достъпни на нова онлайн платформа, която фондация „За Нашите Деца“ стартира по същия проект, както и в специален наръчник за добри практики.

Фондация „За Нашите Деца“ благодари на своите партньори от SOHO, които предоставиха залата, в кято се проведе дискусията, напълно безплатно.

Проектът „Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца“ стартира през януари 2015 г. и ще продължи една година. Той се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „За Нашите Деца“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
 www.ngogrants.bg

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.