Пълноценно развитие и щастливо детство в семейство за децата в ранна възраст.

СКОРО в гр. Пловдив ще разкрием „Комплекс за ранно детско развитие“, в който ще предоставяме и развиваме разнообразни социални услуги за постигане на оптимално развитие на децата в ранна детска възраст и подкрепа за сигурна семейна среда и преодоляване на рисковете за живота и здравето на децата.  Ще обединим усилията си със специалистите от здравния, образователния и социалния сектори, за да осигурим пълноценно развитие и щастливо детство в семейство на повече деца, за да има бъдеще България.  

СИРОПИТАЛИЩЕ „РАДА КИРКОВИЧ“. ИСТОРИЯТА

Миналото на една ЕМБЛЕМАТИЧНА сграда – ПЪРВОТО СИРОПИТАЛИЩЕ в България.  

НАЧАЛОТО

Приключилата през 1878 г. Руско-турската война оставя след себе си безброй деца без родители. Водени от майчинския си инстинкт, в гр. Пловдив, група жени се обединяват и създават Дома за деца, лишени от родителска грижа „Рада Киркович“. Олга Скобелева заедно с още няколко жени на висши руски офицери в Източна Румелия и жените от Пловдивското женско благотворително дружество Майчина грижа“ полагат неимоверни усилия да осигурят подслон, грижа, възпитание и образование за деца сираци или полусираци, деца на болни и/или социално-слаби родители.

ФИНАНСИРАНЕТО

Централната власт на Източна Румелия подпомага инициативата като задължава общините да предвидят в годишните си бюджети средства за издръжката на сиропиталището. Включват се в подкрепата и по-заможните жители на града, които правят щедри дарения и учредяват лични парични фондове, а по-бедните – даряват храна и облекло за децата.

ДЕЦАТА

Домът стартира с грижа за 15-16 деца, но броят им бързо нараства, разширява се и географският район, от който идват те. След Балканската война броят на децата, които се нуждаят от грижи достига 110-120 деца. Домът се оказва тесен, започва разширяване на сградата на „Рада Киркович“, а децата се настаняват дори в частни къщи под наем.

КРАЯТ

136 години след създаването му, на 01 октомври 2014 г., в следствие на процеса на деинституционализация в България, домът е закрит. Малкото останали в него деца са настанени в други значително по-малки центрове за настаняване от семеен тип, в който грижите за децата се доближават максимално до семейните. Сградата, пострадала значително от ударите на времето, е превърната с склад.

Днес сградата е паметник на културата.

КАК НИЕ ЩЕ ПОДКРЕПЯМЕ ДЕЦАТА, СЕМЕЙСТВАТА и СПЕЦИАЛИСТИТЕ

РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ и РАННА ДЕТСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ

Предоставяме универсални услуги в подкрепа на развитието на родителските умения за разбиране и посрещане нуждите на детето. Съвместно с родителите, децата участват в различни дейности и занимания, които стимулират развитието им, за да достигнат пълния си потенциал. Развиваме уменията за разпознаване и изразяване на емоции, социално приемливи начини за реагиране в различни ситуации, за общуване с връстници и възрастни, и създаваме възможност за творческа изява и развитие на способностите и заложбите на децата.

 

В програмата ни за ранна детска интервенция работим с деца с трудности в развитието, недоносени деца. Провеждаме скрининг и функционална оценка и  изготвяме на индивидуален план за развитие на детето. Според нуждите осигуряваме рехабилитация и консултиране, специалисти от здравната и образователната система за работа с детето според спецификата на проблема, обучение на двойката родител – дете за насърчаване развитието на детето в рамките на ежедневните дейности, Съдействаме за преход към други услуги.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ на РАЗДЯЛАТА на НОВОРОДЕНИ от ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

Работим активно за подготовка на бъдещите родители за посрещане на новороденото като организираме обучения в родителски умения. Екипът ни дава дежурства и консултации в Родилни отделения и предоставя на място кризисна интервенция и консултации.

Реагираме до 4 часа на подаден от родилно отделение сигнал за констатиран риск или съмнение за наличие на риск от изоставяне на новородено като предоставяме психологическа подкрепа за майката, мобилизираме мрежа за подкрепа около семейството и работим за ангажиране на ресурсите на разширеното семейство.

Подкрепяме и съпровождаме майките в последващата грижа и отглеждането на детето до преодоляването на риска.

СЕМЕЙНА ПОДКРЕПА за СИГУРНА ГРИЖА и ПРЕВЕНЦИЯ на РИСКА

Активната социална работа, психологическата подкрепа и мобилизирането на различни специалисти около едно дете са основните фактори, които помагат за излизането от ситуация на уязвимост и за справяне с трудностите в живота на едно семейство.

 

Подкрепяме деца със затруднения в развитието и техните родители, семейства, решили да вземат изоставените си деца, осиновителни семейства и семейства на близки и роднини. Извършваме комплексна оценка на потребностите на семейството и на рисковете за детето, предоставяме психологическо консултиране, посредничим и се застъпваме за достъп до услуги и институции. Създаваме мрежа за подкрепа около семейството и превенция на социалната изолация. Специалистите ни работят в подкрепа на деца в конфликт при раздяла на родителите.

 

Съвместно с училища и детски градини, работим за превенция на насилието и повишаване чувствителността по отношение на рисковете и благополучието в развитието, образованието, здравето на децата. Оказваме психологическа подкрепа на детето и семейството при насилие, наличие на обучителни затруднения, риск от отпадане от образователната система.

 

Обучаваме и консултираме кандидат-осиновители. Подкрепяме осиновени деца и техните осиновителни семейства чрез терапевтични услуги и психологическо консултиране.

 

АКАДЕМИЯ за ОБУЧЕНИЯ и РАЗВИТИЕ

Способността на професионалистите и полагащите грижи за детето да гарантират, че развитийните нужди на детето ще бъдат адекватно задоволени, както и  умението им да се адаптират към променящите с времето нужди на детето, са от изключителна важност за неговото здраве и развитие.

 

Срещите, семинарите и обученията, които провеждаме  с тези целеви групи са насочени към повишаване на информираността им по проблемите, свързани с развитието и възрастовите кризи, прилагането на алтернативни подходи за справяне в конфликтни и кризисни ситуации, развиване на техния капацитет за разпознаване на насилието и за предпазване на децата от насилие. Специално внимание се обръща върху формиране на нагласи, не допускащи насилие спрямо деца, и развитие на позитивни подходи за възпитание, справяне с трудното поведение, ефективна комуникация и решаване на конфликти, отношение и грижа през правата на детето и зачитането му като личност.

Ще РАЗКАЖЕМ ИСТОРИЯТА в МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦИЯ

Вече 10 години в България е в ход процесът на деинституционализация на грижата за деца. Закриват се старите институции и се разкриват нови форми на грижа за най-уязвимите деца. Но някой разказва ли историята? Като бъдещ стопанин на част от сградата, ние решихме да я съхраним и да я разкажем в музейна експозиция именно в „Рада Киркович“ – за историята на дома, за първите социални работници, за първите приемни семейства, за първите случаи на завръщане на деца в родните им семейства, за много хора със сърце, допринесли за това повече деца да растат щастливи в семейство в България.

41
%
от децата в България живеят в риск от бедност и социално изключване.
14533
са децата на възраст от 0 до 3 г. в област Пловдив. Всяко едно от тях заслужава да се развива с най-съвременните методи.
1100
деца от 0 до 5 г. в община Пловдив имат увреждания. Да ги подкрепим!

КАК МОЖЕШ ТИ да ПОДКРЕПИШ създаването на КОМПЛЕКСА

Инвестиция в развитието и щастливото детство = инвестиция в бъдещето!

ИНВЕСТИТОР в РАННОТО ДЕТСТВО на корпоративно ниво

Позиционирайте компанията си като отговорна към общността, утвърждавайки ценности като развитието на децата и съхраняването на семейството!

 

Ние от своя страна гарантираме отчетност и прозрачност на изразходваните средства и постигнатите резултати. Също така издаваме „Свидетелство за дарение“, с което ползвате данъчно облекчение до 10 % от счетоводна печалба.

 

Проявявате интерес? Свържете се с нас!

пакети ЗЛАТНО-СРЕБЪРНО-БРОНЗОВО ниво
Апел за КОРПОРАТИВНА ПОДКРЕПА

ЕДНОКРАТНО парично дарение

Дари за създаването на този иноватитен Комплекс за ранно детско развитие и ни помогни да създадем заедно развитие и щастливо детство в семейство на пловдивските деца от 0 до 7 г.


Дари Сега Онлайн

Дари по банков път

Нашата дарителска сметка (в български лева):

РАЙФАЙЗЕН БАНК
IBAN: BG 32 RZBB 9155 1060 5337 67
BIC: RZBBBGSF

титуляр Фондация „За нашите деца“

Основание за плащане: Създаване на Комплекс за ранно детско развитие в гр. Пловдив

ЕЖЕМЕСЕЧНО парично дарение

Хиляди деца и семейства в риск се нуждаят от подкрепа всеки ден. От твоята и нашата подкрепа. Дарявайки регулярно, ти ни помагаш да следваме своята мисия да даваме шанс за по-добро бъдеще на децата в България.


Дарявайте сигурно онлайн директно с кредитната си карта

Избирайки да дарявате онлайн ежемесечно, от Вашата сметка ще бъдат теглени средства, докато не прекратите абонамента си.

дарение на МАТЕРИАЛИ или УСЛУГИ

Желаете да подкрепите нашата кауза като ни предоставите директно материали или своя професионален труд? Този тип дарение също е от изключително значение за нас! 

Ето обощено от какви услуги и материали имаме нужда за осъществяването на компекса:

  • Разрушителни работи, демонтаж, пробиване, зазиждане, извозване
  • Подове, тавани, стени: изграждане, настилки, шпакловка, латекс и плочки на стени, окачени тавани
  • Врати и прозорци: интериорни и фасадни врати, прозорци, дограми
  • Електроматериали
  • ВиК: Вътрешен водопровод и вътрешна канализация
  • Климатични инсталации: доставка и монтаж
  • Вентилационна инсталация

* При интерес от Ваша страна, свържете се с нас, за да Ви предоставим подробно описание по видове и количество за всяка от групите услуги и материали


 

Бъдете наш ПАРТНЬОР, за да осигурим пълноценно развитие от ранна възраст и щастливо детство в семейство на стотици деца в Пловдив! Бъдете част от промяната на пловдивските деца в нужда!

 


За повече информация за методите и възможностите на дарение за комплекса,

СВЪРЖЕТЕ СE С НАС:

Светлана Тодорова

mob. 0882 42 8323

e-mail: s.todorova@detebg.org

Първите ИНВЕСТИТОРИ в РАННО ДЕТСТВО в Пловдив

Благодарим ви! Вие дарявате първите искри, за да затупти  сърцето на този иновативен Комплекс за ранно детско развитие.

Дарители на финансови средства

client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client

Дарители на материали и услуги

client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client
client

Медийни партньори

client
client
client
client
client