fbpx

Цялостен анализ (deep dive) на текущото състояние и измерения на детската бедност и социално изключване в България

Цели:

Анализ на политиките за детската бедност в България 

 

Дейности 

  • Планиране; 
  • Проучване и теренна работа; 
  • Анализ на данните;  
  • Валидиране; 

 

Очаквани резултати 

  • План за работа и методология; 
  • Междинен доклад от анализа; 
  • Семинар за заинтересованите страни; 
  • Доклад от анализ и изготвено становище.

 

Срок: март 2021 – септември 2021 г. 

 

Финансираща страна: УНИЦЕФ 

Програма за редовни дарения

Ре:дарител

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.