fbpx

Да дадем път на услугите за ранно детско развитие в България

„Да дадем път на услугите за ранно детско развитие в България“ е комплексна програма за подкрепа на ранното детско развитие в сигурна семейна среда на фондация „За Нашите Деца“, която стартира в края на 2019 година. Тя включва директна подкрепа на деца и родители чрез широка гама социални услуги, а също така и стимулиране на корпоративната социална отговорност в България в полза на децата и семействата.

Програмата е част от глобалната инициатва на The Human Safety Net (THSN), създадена от Generali Group, като в България тя се реализира с активната ангажираност на Дженерали Застраховане АД – дългогодишен корпоративен дарител на „За Нашите Деца“.

 

Фондация „За Нашите Деца“ е част от глобалното движение на THSN, обединяващо 46 партньори от 21 страни по света, които работят за една обща цел – да развият човешкия потенциал като вдъхновят хора да помагат на други хора. Подкрепа за семействата и създаване на равни възможности за развитие на всички деца са основните механизми за постигане на тази цел.

The Human Safety Net обединява силните страни на нестопанските организации и частния сектор, като цели да отключи потенциала на най-уязвимите групи в нашето общество. Инициативата има социално въздействие чрез споделена методология за изпълнение на програми и обща рамка за измерване на резултатите. Като част от по-широките си цели за устойчивост, Generali има за цел да увеличи въздействието на това движение на хора, помагащи на хора, като мобилизира уменията и ресурсите на служителите, агентите и клиентите на компанията.

Програмата в България, която се реализира от фондация „За Нашите Деца“ включва 18 социални услуги за деца и родителикоито предоставяме в Центровете за обществена подкрепа в София и Пловдив и в Центъра по приемна грижа в София. Осем от тези услуги имаме възможност да предоставим за пръв път, с което доказваме, че социалните иновации са ключът към постигането на по-добра ефективност в грижите за децата в ранна възраст.

Целта, която си поставяме е до края на 2021 година да предоставим директна подкрепа на 2600 родители и 1412 деца, като допълнително 1470 деца да се възползват непряко от социалните услуги чрез подкрепата на техните родители. В този период ще обучим и 400 специалисти извън организацията, за да повишат капацитета си за подкрепа на ранното детско развитие.

 

С лидерството на нашите партньори от Дженерали Застраховане ще създадем корпоративна мрежа за инвестиции в ранно детско развитие и ще стимулираме корпоративната социална отговорност в подкрепа на децата и семействата. Ще съдействаме за обмяна на добри практики между бизнес организации и НПО чрез лаборатория за КСО практики и регионална конференция на тази тема.

Подкрепата на нашите партньори от THSN и Дженерали Застраховане АД ни дава възможност да развием капацитета на нашата организация чрез усъвършенстване на системите за мониторинг и оценка на резултатите и общественото въздействие от нашата работа. Инвестицията в нашата организация ще повиши качеството на услуги ни, защото ни дава възможност за допълнителни обучения на нашите специалисти, работещи с деца и семейства и за споделено учене с водещи специалисти и организации в целия свят.

Следете инициативата във фейсбук страницата на The Human Safety Net България.

Съвети за родители

 

The Human Safety Net, заедно с доброволци на Дженерали и в партньорство с UNICEF, разработиха съвети за родители, с които целят да подкрепят семейства, изправени пред предизвикателства или стресиращи ситуации.

Разгледайте всички съвети и видеа тук.

 


 

За повече информация:

Савелина Русинова, Ръководител проекти s.rusinova@detebg.org

Диляна Манева, Мениджър „Корпоративна социална отговорност“ d.maneva@detebg.org

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.