Новите технологии в подкрепа на социалната работа с деца и семейства

Основната цел на проекта е предоставяне на качествени и навременни социални услуги на деца и родители/полагащи грижи, които се нуждаят от тях, чрез обособяването на дигитален център.

Специфичните цели на проекта са:

  • Усъвършенстване на методите за предоставяне на дистанционни а:социални услуги за целия набор от социални услуги за деца, включително деца със затруднения в развитието; за виртуални обучения за кандидат-приемни родители и кандидат-осиновители; виртуални домашни посещения за проследяване и подкрепа на родителите в отглеждането на децата; демонстрации за родители от рехабилитатор, специалисти в ранна детска интервенция, психолог, логопед, семеен консултант; психологическа подкрепа и консултиране на родители;
  • Разширяване на обхвата на деца със затруднения в развитието чрез въвеждане на допълваща и алтернативна комуникация /ДАК/.

Дейности:

Основните дейности, чрез които ще постигнем целите ни са: разгръщане на техническите възможности за дигитално предоставяне на обучения, консултации и подкрепа към децата и семействата, директна онлайн работа с децата и полагащите грижи за тях за преодоляване на трудностите или затрудненията, които имат.

Ще надградим нашите услуги чрез въвеждането на софтуер за допълваща и алтернативна комуникация (ДАК), като иновативен елемент в предоставянето на услуги за деца с увреждания и затруднения в развитието, които поради двигателни затруднения не могат да извършват фини движения с ръцете си, не могат и изпитват затруднения да говорят и комуникират свободно.

Очаквани резултати:

Като резултат от обособяването на дигитален център за социални услуги, в рамките на 6 месеца, целим постигането на 700 консултации (онлайн); 100 виртуални домашни посещения; 40 групови сесии (онлайн) за приблизително 500 потребители, включително групи за взаимопомощ на приемни родители и кандидат осиновители; предоставяне на обучения. Подкрепата към потребителите и разпространението на правилна информация ще се осъществи и чрез разработване на ново дигитално съдържание – 8 обучителни кратки видеа (за деца и възрастни).

Очакваме да разширим подкрепата чрез ДАК, първоначално към 5 деца, които поради двигателни затруднения не могат да извършват фини движения с ръцете си, не могат и изпитват затруднения да говорят и комуникират свободно.

Къде се изпълнява: София, услуги Център за обществена подкрепа „Св. София“, Център за обществена подкрепа „Щастливо детство“, Център за деца и/или младежи с увреждания „Развитие“, Център по приемна грижа, към фондация „За Нашите Деца“

Финансираща страна: Програма „Кризата като възможност“ на Столична община чрез 15 048 лв. финансова безвъзмездна помощ, администрирана от Асоциация за развитие на София

Срок: 01.12.2020 – 31.05.2021

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.