Проект „Да бъдеш баща“

Времетраене: 2014-2016 г.

Описание: Фондация „За Нашите Деца“ е част от консорциум от 10 неправителствени организации, който с финансиране от фондация ОУК изпълнява проект „Да бъдеш баща“. Водеща организация е Асоциация „Родители“. Проектът цели промяна на обществените нагласи за ролята на мъжа в семейството и в грижата за детето и повишаване ангажираността на мъжете и ролята им за превенция на насилието над деца. Фондацията участва в създаване на методики и модели за пълноценно включване на мъжете, както и в дейностите по обществената кампания, която беше проведена в рамките на проекта.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.