Проект Качествени услуги за най-уязвимите деца – обмен на добри практики

Цели

Обмяна на опит и добри практики за осигуряване на качествени и приобщаващи интегрирани услуги за деца в ранна възраст и техните семейства.

Дейност

За постигане на поставената цел са предвидени следните дейности:

  •  Обучение за персонала на Фондация „За Нашите Деца“;
  • Супервизия за мениджъри и специалисти;

 

Очаквани резултати

  • Подобряване на експертизата на Фондация „За Нашите Деца“ по отношение на предлагането и управлението на интегрирани услуги за деца в ранна възраст и техните семейства;
  • Подобряване на експертизата на Фондация „За Нашите Деца“ по отношение на предлагането и управлението на услуги в дневен център за деца в ранна възраст със специални потребности

Къде се изпълнява: град София

Финансираща страна: ISSA

Срок: октомври-ноември 2019 г.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.