Проект „Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца“

Времетраене: 2015-2016 г.

Описание: Проект „Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца“, се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 -2014 г. Изпълнението му насърчи и подобри гражданското включване в каузите на неправителствения сектор, постигната бе широка обществена ангажираност към спазването на правата на децата. В рамките на проекта бе създадена платформа за диалог и сътрудничество между неправителствени организации, бизнес, медии, местна власт, деца и младежи и гражданите в 4 региона на страната – Благоевград, Варна, Монтана и Пловдив. Чрез изграждането и взаимодействието между участниците в тази платформа бяха създадени практични и работещи механизми за активен принос на всяка от групите за детското благосъстояние. По време на изпълнението на проекта  бе направено проучване на приноса на всяка група на местно ниво, както и поредица от кръгли маси, изготвена бе пътна карта с практически съвети за всеки регион. Проектът стимулира всички ангажирани с темата за правата на децата страни да се включат по-активно в изпълнението на каузата децата да растат в сигурна семейна среда.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.