Проект „По-защитени деца“

Времетраене: 2013 – 2016 г.

Описание: Фондация ”За Нашите Деца” изпълни проект „По-защитени деца” с финансовата подкрепа на фондация „ОУК“. Този проект надгради проект „Защитени деца в сигурни семейства“, в рамките на който бе създаден инструментът „Насоки за сигурна семейна среда”. Проектът повиши капацитетът на системите около детето за превенция на насилието в семейната среда, с фокус върху системата за закрила на детето, местните доставчици на социални услуги и здравната система. Изработен бе наръчник за приложението на Насоките, който служи като методология за тяхното въвеждане в практиката. Проектът се реализира на територията на 6 региона: София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Смолян и Монтана. Във всеки регион бяха проведени обучения по прилагане на Насоките в работата с деца и семейства, както и редовни супервизии на случаи. С това проектът допринесе за повишаване на капацитета на екипа на фондацията, на специалистите по закрила на детето и местните доставчици на социални услуги. По време на изпълнението на проекта бе  промотирана ролята на мъжа и насърчаване на участието му по време на бременността, раждането и в грижите за детето. Като част от тази дейност бе създадена програма за активно бащинство, проведени бяха курсове за родителски умения и бяха предприети дейности за повишаване капацитета и знанията на здравните специалисти за работа с бащи и други значими мъжки фигури.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.