Проект Работен семинар по деинституцианализация за специалисти от интернати и пансиони

Цели

Обмяна на опит и добри практики в сферата на деинституционализацията.

Дейности

За постигане на поставената цел са предвидени следните дейности:

❖ Обучение за персонала на Таджикската неправителствена организация ИРОДА;

❖ Обмяна на добри практики в сферата на деинституционализацията;

❖ Обмяна на добри практики по отношение на услуги в общността;

Очаквани резултати

❖ По-добро разбиране на основните принципи на деинституционализацията;

❖ Придобиване на опит относно предоставянето на услуги в общността за деца и семейства;

❖ Придобиване на ноу-хау за работа с властите и неправителствения сектор и приобщаване на всички заинтересовани страни в процеса на деинституционализация.

Къде се изпълнява: Душанбе, Таджикистан

Финансираща страна: ISSA

Срок: септември – октомври 2019 г.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.