fbpx

Проект „Холистична подкрепа за ранно детско развитие“

Проектът се изпълнява с подкрепата на The Human Safety Net – глобална мрежа от неправителствени организации, работещи в подкрепа на уязвими семейства с деца в ранна възраст и бежанци.

Основната му цел е холистичният подход за ранно детско развитие на фондация „За Нашите Деца“ да бъде въведен в 9 нови общини в области София и Пловдив – Марица, Куклен, Стамболийски, Асеновград, Перущица, Садово, Родопи, Елин Пелин и Костинброд.

Дейностите са в три направления:

1. Работа с деца. Терапия и рехабилитация – медицинска рехабилитация, ранна детска интервенция, социализиращи дейности и арт и музикотерапия.

2. Работа със семейства.

• Индивидуални консултации за ранно детско развитие, достъп до здравни, социални и образователни услуги
• Семейна терапия, психологическа подкрепа
• Обучения за родителски умения
• Застъпнически дейности за крос-секторно сътрудничество
• Работа в общността за популяризиране на холистичния подход към ранното детско развитие.

3. Дейности за професионалисти от здравната, образователната и социалната система.

• Улесняване на процеса на мултидисциплинарна оценка на детето
• Обучения за работа с деца със специални потребности и уязвими семейства
• Групи за взаимопомощ и рефлексия.

С изпълнението на проекта фондацията ще има възможност да увеличи мащаба на работата си в подкрепа на семейства и деца в ранна възраст. Освен това ще се увеличи въздействието на застъпническите дейности като се включат повече представители на институции и организации, които имат отношение към ранното детско, и се представят добри практики на експерти от други страни.

 

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.