fbpx

Проект „Заслужавам детство“

Времетраене: 2012-2015 г.

Описание: Проект „Заслужавам детство” бе реализиран с финансовата подкрепа на фондация „Отворено общество” – Лондон и в партньорство с фондация „Карин Дом“ – гр. Варна. Неговата цел бе да благосъстоянието на най-малките деца с проблеми в развитието чрез разработването и предоставянето на иновативна за България услуга – Ранна детска интервенция. Проектът се реализира на територията на гр. София и гр. Пловдив чрез два екипа от специалисти, които осигуряват пакет от услуги по програма „Ранна детска интервенция“ към Центровете за обществена подкрепа, управлявани от фондацията. Основните услуги, насочени към децата и семействата са информиране и консултиране на родители на новородени деца; предоставяне на мобилни социални и здравни услуги за ранна детска интервенция в общността, вкл. консултиране на родителите, здравно консултиране, обучение за първа грижа за новородени, рехабилитация, консултации с логопед и дейности за развитие на потенциала на децата; подготовка и подкрепа на приемни семейства и осиновители на деца със специални нужди.

Програма за редовни дарения

Ре:дарител

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.