fbpx

Разпространение на статии от списание Early Childhood Matters

Цели 

Разпространение на три статии от научния журнал Early Childhood Matters 2020“  

Дейности 

  • Превод на статии 
  • Изработване на информационни материали 
  • Информационна кампания през традиционни и социални медии 
  • Три работни семинара, насочени към специалисти, по едни посветен за всяка статия 

 

Очаквани резултати 

  • Преведени статии на български език 
  • Изработване на три видеа, които да популяризират статиите 
  • Разпространение на статиите сред организации, работещи в сферата на ранното детско развитие, 
  • Събиране на обратна връзка от специалисти по време на семинарите 
  • Представяне на статиите с участие на техните автори и представяне на тяхната приложимост за местния контекст 

 

Място: гр. София 

Срок: октомври 2020 – март 2021 

Финансираща страна: Фондация „Бернард ван Лейр“ 

Проектът се изпълнява от Фондация „За Нашите Деца“ в партньорство с фондация „За децата в риск по света“ и фондация „Тръст за социална алтернатива“