fbpx

За по-добър Алианс за ранно детско развитие

Цели 

Основната цел на проекта е обединяването и катализирането на енергията на обединението. 

Дейности 

За постигане на поставената цел са предвидени следните дейности:  

 • Координация на дейностите на Алианса за ранно детско развитие; 
 • Годишна среща на Алианса за ранно детско развитие 
 • Повишаване на капацитета на членовете на Алианса за ранно детско развитие чрез  
 • Засилване на публичното присъствие на АРДР, представяне на работата на организациите в публичното пространство, промяна на общественото разбиране и чувствителност към ранното детство 

 

Очаквани резултати 

 • Провеждане на 2 обучения за членове на Алианса за ранно детско развитие 
 • Разработени и подадени поне 3 становища/позиции на Алианса 
 • Предложение към Националния съвет за закрила на детето (през НПО членовете му) за обсъждане на темата за национална политика за РДР като част от дневния ред на заседание на съвет  
 • Разработен комуникационен план 
 • Обогатен интернет сайт на Алианса –  
 • Подготвени 2 бр. видеа и до 6 статии, публикувани в медии 
 • Представени до 8 интервюта с организации членове на Алианса 
 • Разработени и публикувани до 5 тематични публикации 

 

Къде се изпълнява: град София 

Срок: април 2021 – юни 2022 г. 

Финансираща страна: Фондация „Тръст за социална алтернатива“ 

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.