fbpx

Детето, което рисува роботи

април 21 2017

Родители на 3-годишно момченце се обърнаха към нашия Център за обществена подкрепа „Св. София“ с молба да ги консултираме и подкрепим в отглеждането и грижите за сина им.

Бяха притеснени от поведението на малкия Станимир – бил неспокоен, трудно задържал вниманието си върху едно нещо, често се сърдел, понякога не искал да общува с други хора. Имал проблеми с речевото развитие – свързвал  думи в изречения, говорел бързо, не артикулирал правилно, външни хора не разбирали повечето от нещата, които казва. Не разрешава на по-малкия си брат да пипа играчките, с които играе –  блъска го, сърди се и плаче, разказа майката.

Включихме семейството в нашата програма Ранна интервенция и започнахме работа с тях.

Разбира се, най-напред специалист Ранна интервенция изготви оценка на развитието на Станимир, с която установихме капацитета и възможностите за по-активно развитие на детето. Съставихме индивидуална програма за работа с него и цели, които детето да постигне. Предложихме му интересни занимания, които да прави вкъщи с помощта на мама и татко –  да нанизва мъниста, да моделира с пластилин, да къса и лепи хартия, да играе гимнастика с пръсти, тъй като развитието на моториката на ръцете подпомага развитието на речта и мисленето. За да развие говорните си умения му препоръчахме да разказва кратък разказ по картинка, да споделя преживяванията и емоциите си след разходка, посещение в детската градина. Обучихме майка му как да рисуват заедно у дома, за да може Станимир да научи цветовете и формите.

Подкрепихме родителите, чиито противоположни родителски модели, водеха до противоречиво поведение и отношение към децата, както и до конфликти в иначе сплотеното семейство. С наше съдействие психолог ги консултира за особеностите на възрастта, пола и темперамента на детето, както и за ефективните в този период възпитателни мерки. В резултат на консултациите, родителите на Станимир вече намират по-балансирани подходи за комуникация помежду си, както и за възпитанието на децата си, и това се отразява благотворно на развитието на малчуганите.

Промяната в поведението на Станимир е осезаема, той е по-спокоен и концентриран, с обогатен речников запас. Умело нанизва мъниста на връзка, рисува кръг и линия, разпознава и назовава няколко цвята, брои до пет, разказва по картинка в книжка, играе с брат си. Много обича да рисува роботи и споделя с вълнение какво е нарисувал.

Подкрепата, която предложихме на Станимир и семейството му даде добри резултати. Родителите на момчето са по-спокойни, по балансирани и разбиращи се един друг и спрямо децата, което подобри цялостната атмосфера, но и стимулира по-адекватно развитието на двете им деца.

Убедени сме, че с ежедневната подкрепа и любов на семейството си, Станимир ще има едно щастливо и пълноценно детство.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.