Майката на Елица получи втори шанс да се грижи за децата си с помощта на ЦОП „Св. София“

декември 22 2016

Елица е момиче на година и 4 месеца, което живее в биологичното си семейство заедно с майка си, баща си, брат си и сестра си. Семейството има собствено жилище, но финансовото му състояние е много нестабилно – майката Калина не работи, получава помощи, които бащата не рядко харчи за свои собствени нужди. Кирил е криминално-проявен, понякога упражнява насилие върху майката. ДСП Красно село са запознати със случая и имат готовност при опасност за сигурността на децата, да ги изведат от семейството поне до разрешаване на проблема.

Калина не получава помощ от бащата на децата и няма семейство, на което да може да разчита не познава биологичните си родители, а осиновители й са починали преди години, тя търси помощ от различни институции, като същевременно се опитва да завърши средното си образование във вечерно училище.

Тези неволи довеждат семейството в ЦОП Св. София и то става част от програмата Семейна подкрепа за сигурна грижа, в рамките която получава както материална подкрепа най-необходими храни за децата, дарения от дрехи и др., така и консултиране и сътрудничество при осъществяването на контакт с други служби и институции детски градини, ОЗД, лекари, съдилища, адвокати и пр. Месец по-късно, са включени и в програмата Ранна детска интервенция, в рамките на която са проведени скрининги, наблюдения и интеракции, оценки на развитието на децата, които установяват, че те са леко неглижирани. И за трите деца е установен проблем с фината моторика, вследствие на липсата на подходящи играчки и предмети, които да стимулират фините движения на ръцете.

Като взима под внимание финансовите затруднения на майката, ЦОП Св. София веднага се заема със задачата да осигури материална подкрепа на семейството под формата на подходящи стимулиращи развитието играчки за трите деца. Така малката Елица се сдобива с кубчета за редене едно върху друго с улеснено вгнездяване и с първата си детска книжка с животни. Сред предоставените играчки са още пъзел, книжки за четене и за оцветяване, моливи и гумено пате. Веднъж запозната с новите играчки, Елица много бързо се научава да ги използва по подходящ начин. Тя никога не е редила предмети един върху друг, но при играта с кубчетата много лесно се научава, че това е възможно и сега строи кули от по три кубчета с леки и внимателни движения като използва добра координация око-ръка. Детската книжка, от друга страна, помага на Елица да развие комуникационните си умения, които до скоро са се простирали до лепентна реч и изговаряне на една единствена дума. С помощта на книжката и отдадеността на майката и служителите от ЦОП, Елица започва да бърбори повече, да говори с повишаваща и понижаваща интонация и да произнася повтарящи се срички от гласни и съгласни звуци. Участва активно и с желание в упражненията, акцентиращи върху проговарянето.

След намесата на ЦОП, Елица започва да посещава и детска ясла, където допълнително упражнява всичко научено вкъщи. Тя има личен лекар, направени са й всички имунизации и няма установени хронични заболявания.

Въпреки затрудненото положение на семейството, риск от раздяла няма. С помощта, оказана от ЦОП Св. София, майката придобива повече познание за потребностите на децата си и за подходящите начини, по които да откликне на тях.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.