Подкрепата променя живота

юли 26 2016

Мони е синеоко и русокосо момченце, още ненавършило 3 години. Има поставена диагноза атопичен дерматит. Живее с майка си Ива, която е студентка в редовна форма на обучение и с баба си по майчина линия. Ива идва в Център за обществена подкрепа Св. София по препоръка на Комплекса за социално-здравни услуги Св. Параскева, който са посещавали за стимулиране на говорното развитие на детето. Имало е беден активен речник и това е накарало майката да потърси помощ от специалисти. Притесненията й се задълбочават, когато получава информация от персонала на детската ясла , че детето й не се включва в груповите занимания с останалите деца. Предпочита да се занимава самостоятелно с играчка, настрани от връстниците си.

Детето демонстрира завидни математически способности за крехката си възраст. Познава цифрите и различни геометрични форми. Но почти не говори и не желае да се храни самостоятелно с лъжица. Храненето се е превърнало в мъчително изживяване за семейството – могат да напъхат лъжица със супа в устата му само ако има ‘’шоу-програма’’ детско предаване по телевизията или компютърна игра.

Изготвена е оценка на развитието по Програма Ранна детска интервенция. Специалистът по Ранна интервенция обсъжда съвместно с майката какви цели и задачи да бъдат заложени в индивидуалната програма на детето, за да може то да се социализира и адаптира по-лесно в детското заведение, да развие способностите си, речта си и да започне да се храни самостоятелно. Ива активно се включва като партньор по Програма Ранна детска интервенция, защото никой друг не познава своето дете по-добре от неговите родители. Те са най-добрите експерти за развитието му.

В подкрепа на детето и семейството се включва стажант по Ранна интервенция в детската ясла, който да помогне на Мони да контактува повече с другите деца в групата, да му съдейства при хранене – за насърчаване на инициативността, активността и самостоятелността му в дейностите от ежедневния живот.

Към момента детето съставя изрeчения с 2 и понякога с 3 думи. По-често се присъединява да играе с децата в групата и е по-общително и адаптивно. Отскоро Мони посещава хипотерапия по Програма на ЦОП ‘’Св. София за подобряване на комуникативните способности, координацията, по-добра стойка на тялото и повишаване на психо-емоционалния тонус.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.