Ранната детска интервенция променя към по-добро: Историята на Ема

май 29 2020

Ема е на 5 години. Посещава Програма „Ранна детска интервенция“  на фондация „За Нашите Деца“ от месец юни 2018 г., след препоръка от социален работник от ЦОП поради нарушения в развитието й, свързани предимно с комуникацията и социалните умения. Тя е едно от 30-те деца , с които организацията работи по „Ранна детска интервенция“. Тази програма се прилага от специалистите на фондацията от 01.09.2012 г., стартира като проектна дейност с финансовата подкрепа на фондация „Отворено общество“ – Лондон и в тясно сътрудничество с „Карин дом“ – Варна, с продължителност 24 месеца. Специалистите преминават специализирани обучения и супервизии, проведени от Проф. Холи Хикс-Смол (тогава програмен мениджър от фондация „Отворено Общество“, Лондон) и Джуди Нюман ( Директор и съосновател на Early Childhood CARES – програма за ранна интервенция и специално образование в ранното детство от Орегон, САЩ).

Благодарение на работата със специалист „Ранна интервенция“ в продължение на 2 години, Ема започва постепенно да преодолява първоначално установените проблеми в развитието си.

Ема е включена в специализирани занимания за стимулиране на нейното развитие в Център за обществена подкрепа „Света София“. При първите срещи с нея, тя видимо показваше трудности да играе структурирано, не успяваше да се задържи на едно място, не фокусираше вниманието си върху една дейност. Казваше само отделни думички, при това на английски език – от детските филмчетата и песнички по телевизията.

Първоначалната оценка на развитието й установи, че има нужда от стимулиране на уменията й в областите Комуникация, Фина моторика и Решаване на проблеми.

Във връзка със социално-емоционалното си развитие, Ема показа необходимост от подкрепа за преодоляване на някои особености в поведението й, възможност за концентрация и внимание като се използват различни стимули, развиващи игрови дейности и работа в сензорна зала.

Стана ясно, че малката Ема харесва и предпочита заниманията с развитийните играчки от „Библиотека на играчките“ в ЦОП „Св. София“ и при посещенията си започвахме сесиите с тях. Постепенно успяваше да се ангажира достатъчно дълго време с редене на пъзели с различни животни, форми и цифри, „рязане“ на дървени зеленчуци, свирене на ксилофон. Когато ги използваме, успява да задържи вниманието си по-дълго време върху тях.

В резултат на работата на специалист „Ранна интервенция“ в ЦОП „Св. София“ и проведените развитийни дейности с нея, постепенно започна да се наблюдава по-структурирана игра с начало и край, работа на едно място по поставена задача, ангажиране и устойчиво внимание върху зададената дейност и липса на хиперактивно поведение. По програма „Ранна детска интервенция“, детето се включи в  разнообразни дейности и различни стимулиращи игри, съобразени с интересите й, и тя съдейства според своите възможности.

Вече не използва еднотипна игра с движещи се топчета с мелодии и звуци, с което може да надгради и обогати своите игрови умения и цялостни възможности.

Може да нарежда пъзел с животни и да назовава звуците, които издават те – напр. бау, мяу, скок-скок, пи-пи, квак, муу, бее. Разпознава и назовава самите животни – пате, куче, конче, зайче, овца, прасе. Успешно назовава цифрите от 1 до 10 на български език, благодарение на пъзела с цифри. Много харесва да „реже“ дървени храни като назовава някои от тях – банан, ябълка, риба, морков.

Вслушва се в инструкции и изпълнява поставените задания. Понякога назовава какво действие се извършва на картинка в книжка. По думите на майка й, Ема успява да отговори на въпроса „Как се казваш?“. Реагира с жестове и думи, за да поздрави за „здравей“, „чао“, „браво“ и „целувка“. Вече използва думи и кратки изречения, с които да изрази от какво има нужда. Може да задържи вниманието си и да слуша докрай, докато й се прочете кратка приказка от книжка с картинки.

В обратна връзка от майката на Ема, тя посочва, че детето идва с желание и е щастливо в Центъра за обществена подкрепа.

С родителите на Ема е проведено консултиране по отношение на детето програма „Ранна детска интервенция“. Обсъдени са подходящи стратегии за стимулиране на необходимите умения при нея. Оказана е психо-емоционална подкрепа към тях относно процеса на изясняване състоянието на Ема, за приемане на нейните реални възможности и затруднения, както и за успешно организиране на подходяща грижа и стимулираща среда за нейното адекватно развитие и социализация. Това отне повече време и усилия и работата бе по-продължителна. Многократно бе изговаряна с тях необходимостта от допълнителни здравни прегледи и консултации със специалисти, поради забавяне в развитието на детето и проявата на особености в поведението му. Във връзка с това на родителите е препоръчано обследване в Детска клиника по психиатрия, преглед от детски невролог и консултация с логопед. Преди няколко месеца, след проведено изследване от детски психиатър, на Ема е поставена диагноза: „Генерализирано разстройство на развитието. Аутистично разстройство“.

Предстои работата в ЦОП „Св. София“ да приключи, но Ема ще продължи да ползва ресурсно обучение в детската градина, индивидуална терапия от логопед и психолог и проследяване на нейното развитие в дългосрочен план.

 

Петя Узунова

Старши специалист „Ранна интервенция“

ЦОП „Св. София“

Последвайте ни и в Youtube, за да откриете повече информация за работата ни: https://www.youtube.com/user/ForOurChildrenBG

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.