fbpx

Успешното адаптиране на Георги

март 29 2017

Георги е на 7 години и живее в един от големите градове в страната, обграден от любовта и грижите на родителите и по-малката си сестра. Роден е с тежко заболяване, поради което често се налага да остава на лечение в болница, подложен е на многобройни медицински интервенции и манипулации.

Детето расте сред най-близките си и почти няма контакти със свои връстници до момента, когато тръгва на училище. Обграден от грижите и вниманието на семейството си, в училище той не знае как да се справя сам. Има проблеми със запаметяването, трудно се концентрира и това му пречи да се справя  в училище. Появяват се проблеми и в общуването с другите деца, почти не разговаря с тях, а когато го питат нещо отговаря само с „да“, „не“, или „не знам“, използва кратки изречения от три или четири думи. Често е неспокоен и напрегнат, а тогава е агресивен към себе си и към околните.

Проблемите, които среща момчето, поради заболяването си, доведоха семейството му до нашия Център за обществена подкрепа „За деца и родители“. Започнахме работа с него, за да насърчим и развием способностите на детето и уменията му да общува, за да изразява личността си. Работихме и с родителите на Георги, помогнахме им по-добре да разбират поведението на детето си, да възприемат реалистично възможностите му. С нашата подкрепа те разбраха причините, които провокират агресия и автоагресия в детето – поставянето му в ситуации, в които то преживява силна негативна емоция, или му се поставя непосилна за него задача за изпълнение. Това ще им помага в бъдеще да избягват такива ситуации, а на детето ще осигурява спокойствие и увереност.

Планирахме и започнахме съвместна работа с преподавателите на Георги, за да подкрепим адаптацията му в училищната среда и включването му в учебния процес. Обединихме се около мнението, че агресивното поведение на момчето е вследствие на невъзможността му да се справя в училище, както и от трудността му да общува с другите деца, поради което те го изолират и изключват от игрите си. Преподавателите на Георги започнаха да обучават съучениците му как да го подкрепят, за да може той да не проявява гняв в случай на несигурност. Допълнителна работа с него започна ресурсен учител, което повиши мотивацията му и детето вече придобива увереност в способностите си.

В резултат от подкрепата, получена в центъра, Георги вече разпознава емоции, изобразени на емотикони, чрез тях посочва на възрастните моментното си емоционално състояние. Учи се да изразява своите чувства, действия и намерения.

В сътрудничество с училището ние продължаваме подкрепата си към Георги и семейството му. Работим активно с детето за развиване на уменията му да общува и да изразява чувствата и мислите си с думи, вместо с действия, а с родителите – за развитие на подхода им към детето така, че то да се чувства сигурно и спокойно.

Нашата цел е да  създадем в Георги увереност в собствените му възможности за справяне, да намалим безпокойството и несигурността у него. Вярваме, че ще успеем и Георги ще израсне сигурен и спокоен, обграден от приятели.

Стани дарител и създай

Промяната

за децата на България

Дари сега * Присъединете се към нашите дарители като индивидуален даритен или бизнес. Даренията могат да са еднократни или месечни.