Изпълнителен директор

Моят професионален опит  е свързан с фондация „За Нашите деца“ от 1997 г., когато започнах работа в британската благотворителна организация „Европейски детски тръст“ като административен сътрудник, година по-късно поех ръководството на два екипа. През 2000 г. след конкурс заех позицията директор на британската организация, а след оттеглянето й, поех ръководството на независимата българска неправителствена организация, която наследи всички ресурси от британските си основатели – фондация „За Нашите Деца“.

Заедно с екипа ми преминахме през много съществени промени в организацията, но никога не загубихме фокуса на работа – правата на децата.

Наред с основната ми професионална кауза – устойчивото и отговорно развитие на Фондация „За Нашите Деца“, развих компетенциите и опита си в работата в мрежи извън страната. Участвала съм в управлението на три мрежи – в SEECRAN – Югоизточна Европа, в световната IFCO – специализирана в работата по приемна грижа, и NGO Group for the CRC , която обединява организации от цял свят, работещи по прилагане на Конвенцията на ООН по правата на детето. В тези мрежи развих разбирането си за управление на сложните процеси на лобиране и застъпничество за детски права в международен и между културен контекст, както и за осигуряването на публичност и качествено финансово управление и устойчивост.

В личен план съм принципен и откровен човек, вярвам дълбоко в красотата и доброто в живота, харесвам хармонията и музиката. Оптимизмът и борбеността ми са основни причини за успехите в живота ми.  Майка съм на две прекрасни момчета.

Най-силният мотив за моята работа са искрящите от щастие детски очи и греещите от усещането, че са обичани детски лица.

Настоятелство

Анелия Димова

Член на Настоятелството

За мен децата са онова, което придава смисъл на живота. Няма по-велик момент от детската усмивка и бляскащите очи отсреща, от любопитството и безкрайните въпроси на малкото човече, от упоритостта му да изкатери поредното предизвикателство и да сподели радостта с най-близките си от постигнатото.
Фондация „За Нашите Деца“ е платформа и екип, работещи за осигуряване на подкрепяща среда за деца и семейства в нужда. Чест е да дам своя личен принос за тази кауза.

Анелия Димова е с дългогодишен ръководен опит в областта на управлението на хора в големи мултинационални компании и част от отговорностите й включва политиките по управление на корпоративната социална отговорност.  Участва и ръководи проекти, насочени към подпомагане на местни общности, деца със специални потребности, образователни проекти.

Силвия Цанова

Член на Настоятелството

Моята лична мотивация е, че ако мога да помогна на едно или няколко деца да получат шанса за успешно и пълноценно развитие, ще го направя и това ми носи удовлетвореност. Вярвам, че най-важната мисия в живота ни е свързана с децата, а това означава: любов, отдаденост, подкрепа. Познавам екипът на фондация „За Нашите Деца“ от 2003 г. и изпитвам респект към ежедневните им усилия в името на каузата „деца“. Приех поканата да стана част от Настоятелството с голяма благодарност и готовност да бъда съмишленик. Заставам зад каузите и мисията на фондацията, защото вярвам, че заедно със сегашните и бъдещите партньори ще успеем да подкрепяме все повече деца и техните семейства, създавайки условията за тяхното пълноценно израстване.

Силвия Цанова е заместник – изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане от 2002 до 2008 г. Участва активно в реформата на системата за социално подпомагане и преориентирането й от предоставяща помощи, в осигуряваща реална подкрепа на децата и хората в риск, както и в развитието на нови услуги за деца.

Силвия Цанова е носител на националния приз „Мениджър социални услуги за 2006 година“. Тя е член на авторски колектив, изработил книгите „Социално подпомагане и социални услуги 2005“ и „Социално подпомагане и социални услуги 2005 – Нормативни актове“.

д-р Методия Чадиковски

Член на Настоятелството

Не мисля, че има нещо по-важно за мен от семейството ми. Затова много се радвам, че съществува такава фондация в подкрепа на нашите деца. Като родител, осъзнавам важността си в живота на децата ми и приемам всяка помощ за лишени от грижа деца за изключително смислена и важна. За мен е чест да подкрепя фондация „За Нашите Деца“ и да допринеса към успеха на начинанията им.

Д-р Методия Чадиковски е доскорошен генерален мениджър на Рош България. В момента заема международна роля в Рош и с работата си помага на жените с рак на гърдата да се преборят с болестта. Неговата кариера започва в Рош Македония като медицински представител през 2000 година. Заемал е различни позиции в Маркетинг и Продажби преди да бъде назначен през 2006 година за изпълнителен директор на Рош Черна Гора. Две години по-късно д-р Чадиковски се завръща в Македония и заема поста изпълнителен директор на Рош Македония. Има придобита степен Магистър по Бизнес Администрация (MBA) от университета в Шефийлд, Великобритания.

Евгений Кънев

Член на Настоятелството

При сегашната демографска реалност, единственият начин да сме сигурни в бъдещето на нацията е да работим за добри стартови условия в живота на всеки един български гражданин

Евгений Кънев досега подкрепяше фондацията като член на нашия Консултативен съвет. Той е управляващ съдружник в Инвестиционно-финансова консултантска компания „Маконис“, чиято дейност е насочена към консултиране на сделки с компании, бизнес оценки, банкиране.

Божидар Нейчев

Член на Настоятелството

Божидар Нейчев е с 25-годишен опит в консултирането на клиенти в ключови приватизационни и частни сделки в различни сектори в региона, стратегически анализи за навлизане и оттегляне от пазара, преструктурирания, ликвидационни и заздравяващи услуги, както и оказване на съдействие при сливания и придобивания. Има местен и международен опит.

Той е един от старшите съдружници на PwC (Прайсуотърхаускупърс) за Централна и Източна Европа. През последните две десетилетия е основал или развил повечето от офисите на фирмата на Балканите.

Цветомир Узунов

Член на Настоятелството

Децата са най-важното нещо в живота ни. Нещо, което формираме и оставяме след себе си. България, за съжаление, се нарежда на последните места в ЕС по отношение на риска от бедност и социално изключване. Това важи в още по-голяма степен за най-уязвимите групи и хората в неравностойно положение. Зрелостта на обществото се определя от отношението му към най-уязвимите. Нека заедно да създадем по-добро бъдеще за децата на България. За мен е чест и привилегия да подкрепя каузата на фондация „За Нашите Деца“.

Финансистът Цветомир Узунов е със сериозен опит във финансовата сфера, той е дългогодишен финансов директор в ING България, а отскоро отговаря глобално за развитието на голям рейтингов модел на ING България.

Доц. Велина Тодорова

Член на Настоятелството

Познавам устойчивостта на фондацията и екипа, които продължават да подкрепят децата и семействата им много успешно. Винаги съм готова да ги подкрепя, заради каузата, която ни обединява.

Доц. Велина Тодорова е член на Комитета по правата на детето на ООН от 2016 г. Преди броени дни тя беше преизбрана за втори мандат на тази позиция. Доц. Тодорова е юрист по професия и преподавател по „Гражданско и семейно право“ в Пловдивски университет и Българска академия на науките. Превърнала е каузата за щастливо детство в своя професия. Приятел на фондация „За Нашите Деца“ от дълги години, през 2016 г. тя беше патрон на най-голямото ни годишно благотворително събитие Вечер на добродетелите.

Заместник изпълнителни директори

Пламен Сивов
Заместник изпълнителен директор Организационно развитие, Проекти и застъпничество
Мариана Тасева
Заместник изпълнителен директор Социални дейности и интегрирани услуги

Проекти и застъпничество

Ваня Кънева

Ръководител Застъпничество и проекти
v.kaneva@detebg.org

Димитър Иванчев

Коoрдинатор проекти
d.ivanchev@detebg.org

Савелина Русинова

Ръководител проекти
s.rusinova@detebg.org

Организационно развитие и ИКТ

Виктория Петрова

Експерт Организационно равитие
v.petrova@detebg.org

Радослав Николов

Експерт, сигурност на информационните и комуникационни технологии
radoslav@detebg.org

Комуникации и корпоративна социална отговорност

Люба Спириева

Мениджър Връзки с обществеността
l.spirieva@detebg.org

Диляна Манева

Мениджър "Корпоративна социална отговорност и дигитални комуникации"
d.maneva@detebg.org

Антония Попова

Експерт Развитие на партньорства
a.popova@detebg.org

Добрина Кисова

Експерт Развитие на партньорства
d.kisova@detebg.org

Светлана Тодорова

Експерт Развитие на партньорства
s.todorova@detebg.org

Василена Найденова

Експерт Развитие на партньорства
v.naydenova@detebg.org

Анна-Михаела Търнева

Специалист Развитие на партньорства
ana-m-tarneva@detebg.org

Гергана Павлова

Старши експерт Събития и кампании
g.pavlova@detebg.org

Финанси и счетоводство

Галя Негрова

Главен счетоводител
g.negrova@detebg.org

Алена Николова

Заместник Главен счетоводител
a.nikolova@detebg.org

Николай Петков

Счетоводител
n.petkov@detebg.org

Статистически данни и анализи

Александра Илиева

Мениджър Статистически данни и анализи
alexandra@detebg.org

Кремена Христова

Координатор
k.hristova@detebg.org

Полина Димитрова

Координатор
p.dimitrova@detebg.org

Системи за качество в социално интегрираните услуги

Вера Колешева

Мениджър Системи по качество в социално интегрираните услуги
v.kolesheva@detebg.org

Човешки ресурси и администрация

Юлия Ушовска

Мениджър Човешки ресурси, администрация и ИКТ
y.ushovska@detebg.org

Мая Василева - Данова

Старши експерт Управление и развитие на човешките ресурси
m.danova@detebg.org

Цветелина Михайлова - Борносузова

Оперативен мениджър
ts.bornosuzova@detebg.org

Цветелина Бондева

Креативен мениджър
ts.bondeva@detebg.org

Мирослава Балашова

Експерт ТРЗ
m.balashova@detebg.org

Елиана Видинова

Специалист Управление на човешки ресурси
e.vidinova@detebg.org

Стоян Стоянов

Специалист сграден фонд и складово стопанство
s.stoyanov@detebg.org

Анелия Станоева

Офис асистент
a.stanoeva@detebg.org

Изабел-Ванеса Шейтанова

Рецепционист
i.sheitanova@detebg.org

Центрове за социални услуги

Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ – Пловдив

Мария Мадарова

Административен мениджър
m.madarova@detebg.org

Елена Панайотова

Административен секретар
e.panayotova@detebg.org

Стела Александрова

Мениджър Социални и интегрирани услуги
s.alexandrova@detebg.org

Цветелина Ганева

Главен експерт Ранно детско развитие
tz.ganeva@detebg.org

Мария Урилска

Експерт социални и интегрирани услуги
m.urilska@detebg.org

Сибила Славчева

Социален работник
s.slavcheva@detebg.org

Полина Тонова

Психолог
p.tonova@detebg.org

Маргарита Чернева

Социален работник
m.cherneva@detebg.org

Мая Чолакова

Координатор Междусекторни услуги
m.cholakova@detebg.org

Таня Иванова

Логопед
t.ivanova@detebg.org

Петър Кожухаров

Кинезитерапевт
p.kozuharov@detebg.org

Стоян Николов

Рехабилитатор
s.nikolov@detebg.org

Марияна Ранчева

Специалист Ранно детско развитие
m.rancheva@detebg.org

Атанаска Тонева

Социален работник
a.toneva@detebg.org

Център по приемна грижа

Деница Климова

Ръководител направление Приемна грижа
d.klimova@detebg.org

Диана Ринкова

Социален работник, старши
d.rinkova@detebg.org

Диана Петрова

Социален работник
d.petrova@detebg.org

Йоана Стоянова - Ангелова

Социален работник
y.angelova@detebg.org

Център за обществена подкрепа „Св. София“

Кирил Кирилов

Ръководител направление „Ранно детско развитие и терапевтични услуги“
kiril@detebg.org

Десислава Илиева

Ръководител екип „Психо-социална работа“
d.ilieva@detebg.org

Рая Цветанова

Старши специалист Ранна Детска Интервенция
raia@detebg.org

Петя Узунова

Старши Психолог Ранна Детска Интервенция
petia@detebg.org

Петя Яначкова

Семеен консултант, старши експерт
p.yanachkova@detebg.org

Габриела Тодорова

Социален работник
g.todorova@detebg.org

Иванка Иванова

Специалист Ранно детско развитие
ivanka.ivanova@detebg.org

Александра Янакиева

Експерт Ранно детско развитие
a.yanakieva@detebg.org

Десислава Стоянова

Специалист Ранна детска интервенция
d.stoyanova@detebg.org

Десислава Петкова

Социален работник
d.petkova@detebg.org

Семира Димитрова

Социален работник
semira.dimitrova@detebg.org

Център за обществена подкрепа „Щастливо детство“

Катерина Ковачева

Ръководител екип „Експертна подкрепа“
k.kovacheva@detebg.org

Вяра Панайотова

Старши специалист в Социална услуга
v.panayotova@detebg.org

Ния Лютакова

Психолог, старши
n.lyutakova@detebg.org

Маргарита Халачлийска

Психолог, семеен консултант
m.halachliyska@detebg.org

Дневен център „Развитие“

Аксниния Георгиева

Ръководител, социални услуги в общността
aksinia@detebg.org

Христина Христова

Специалист в социална услуга
h.hristova@detebg.org

Михаела Арнаудова

Специален педагог
m.arnaudova@detebg.org

Кети Лазарова

Рехабилитатор
k.lazarova@detebg.org

Йовка Петрова

Социален асистент
y.petrova@detebg.org

Ана Мария Петкова

Социален асистент
a.m.petkova@detebg.org

Весела Kюркчиева

Медицинска сестра
v.kyurkchieva@detebg.org

Анна Петкова

Логопед
anna.petkova@detebg.org

Антония Ганева

Социален асистент
a.ganeva@detebg.org

Детска къща

Мариана Соколова

Ръководител Детска къща
m.sokolova@detebg.org

Корнелия Донова

Детегледач
k.donova@detebg.org

Росица Григорова

Детегледач
r.grigorova@detebg.org

Снежанка Атанасова

Детегледач
s.atanasova@detebg.org

Гергана Цекова

Детегледач
g.tzekova@detebg.org

Янка Маркова

Детегледач
y.markova@detebg.org

Емилия Вучева

Детегледач
e.vucheva@detebg.org

Виктория Валентинова

Детегледач
v.valentinova@detebg.org

Мариела Гигова

Детегледач
m.gigova@detebg.org

Колеги, в отпуск по майчинство

Важна част от екипа са нашите колеги в отпуск по майчинство.

Фондацията подкрепя своите служители в една от най-важните им роли в личен план, като създава сигурна среда и възможност за гъвкавост.

Към момента за новите членове на своите семейства се грижат:

Надя Табакова

Експерт Развитие на партньорства

Екатерина Дурева

Специалист Организационно развитие и проекти

Цветелина Вълкова

Експерт Програми и проекти