Изпълнителен директор

Моят професионален опит е свързан с фондация „За Нашите деца“ от 1997 г., когато започнах работа в британската благотворителна организация „Европейски детски тръст“ като административен сътрудник, а година по-късно поех ръководството на два екипа. През 2000 г. след конкурс заех позицията директор на британската организация, а след оттеглянето й, поех ръководството на независимата българска неправителствена организация, която наследи всички ресурси от британските си основатели – фондация „За Нашите Деца“.

Заедно с екипа ми преминахме през много съществени промени в организацията, но никога не загубихме фокуса на работа – правата на децата.

Наред с основната ми професионална кауза – устойчивото и отговорно развитие на фондация „За Нашите Деца“, развих компетенциите и опита си в работата в мрежи извън страната. Участвала съм в управлението на три мрежи – в SEECRAN – Югоизточна Европа, в световната IFCO – специализирана в работата по приемна грижа, и NGO Group for the CRC, която обединява организации от цял свят, работещи по прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето. В тези мрежи развих разбирането си за управление на сложните процеси на лобиране и застъпничество за детски права в международен и междукултурен контекст, както и за осигуряването на публичност и качествено финансово управление и устойчивост.

В личен план съм принципен и откровен човек, вярвам дълбоко в красотата и доброто в живота, харесвам хармонията и музиката. Оптимизмът и борбеността ми са основни причини за успехите в живота ми. Майка съм на две прекрасни момчета.

Най-силният мотив за моята работа са искрящите от щастие детски очи и греещите от усещането, че са обичани детски лица.

Заместник изпълнителен директор

Мариана Тасева
Заместник изпълнителен директор
„Социални дейности и интегрирани услуги“
m.taseva@detebg.org

Проекти и застъпничество

Трендафил Меретев

Мениджър "Проекти и застъпничество"
t.meretev@detebg.org

Димитър Иванчев

Старши експерт "Развитие на мрежи и застъпничество"
d.ivanchev@detebg.org

Савелина Русинова

Старши експерт "Застъпничество и изследователска дейност"
s.rusinova@detebg.org

Организационно развитие, данни и анализи

Александра Илиева

Мениджър "Организационно развитие и социално въздействие"
alexandra@detebg.org

Полина Димитрова

Експерт "Координация и данни в СИУ"
p.dimitrova@detebg.org

Теодора Станкова

Експерт "Организационно развитие"
t.stankova@detebg.org

Сребрина Ефремова

Мениджър "Международни партньорства"
s.efremova@detebg.org

Комуникации и корпоративна социална отговорност

Диляна Манева

Мениджър отдел „Комуникации и КСО"
d.maneva@detebg.org

Антония Попова

Старши експерт "Развитие на партньорства"
a.popova@detebg.org

Светлана Тодорова

Старши експерт "Развитие на партньорства"
s.todorova@detebg.org

Василена Найденова

Експерт "Развитие на партньорства"
v.naydenova@detebg.org

Ана-Михаела Търнева

Експерт "Развитие на партньорства"
ana-m-tarneva@detebg.org

Добромир Петров

Експерт "Връзки с обществеността"
d.petrov@detebg.org

Емилия Кирчева

Експерт "Дигитални комуникации"
e.kircheva@detebg.org

Финанси и счетоводство

Теодора Косева

Финансов мениджър
t.koseva@detebg.org

Алена Николова

Главен счетоводител
a.nikolova@detebg.org

Николай Петков

Счетоводител
n.petkov@detebg.org

Кристина Николова

Оперативен счетоводител
k.nikolova@detebg.org

Човешки ресурси, администрация и ИКТ

Ралица Йорданова

Мениджър "Подбор и развитие"
r.yordanova@detebg.org

Изабел-Ванеса Шейтанова

Координатор "Човешки ресурси и администрация"
i.sheitanova@detebg.org

Вероника Ценова

Експерт "ТРЗ"
v.tsenova@detebg.org

Радослав Николов

Експерт "Сигурност на информационните и комуникационни технологии"
radoslav@detebg.org

Маргарита Тянкова

Административен мениджър
m.tyankova@detebg.org

Стоян Стоянов

Фасилити мениджър
s.stoyanov@detebg.org

Вела Христова

Рецепционист
v.hristova@detebg.org

Емилия Ваклиева

Хигиенист

Мариана Асенова

Хигиенист

Надка Димитрова

Хигиенист

Центрове за социални услуги

Център за обществена подкрепа „Св. София“

Минчо Минчев

Ръководител направление "Ранно детско развитие и специализирани услуги"
m.minchev@detebg.org

Кирил Кирилов

Експерт, супервайзър
kiril@detebg.org

Десислава Петкова

Старши социален работник с управленски функции
d.petkova@detebg.org

Рая Цветанова

Старши специалист "Ранна детска интервенция"
raia@detebg.org

Петя Узунова

Старши психолог "Ранна детска интервенция"
petia@detebg.org

Иванка Иванова

Психолог, експерт "Ранно детско развитие"
ivanka.ivanova@detebg.org

Валерия Петрова

Младши експерт "Ранно детско развитие"
valeria.petrova@detebg.org

Стефани Тодорова

Социален работник
stefani.todorova@detebg.org

Преслава Стайкова

Социален работник
p.staykova@detebg.org

Албена Илиева

Социален работник
albena.ilieva@detebg.org

Дневен център „Развитие“

Деница Климова

Ръководител на ДЦДМУ "Развитие"
d.klimova@detebg.org

Ана Мария Петкова

Специалист в социалните услуги
a.m.petkova@detebg.org

Михаела Арнаудова

Специален педагог
m.arnaudova@detebg.org

Кети Лазарова

Рехабилитатор
k.lazarova@detebg.org

Анна Петкова

Логопед
anna.petkova@detebg.org

Йовка Петрова

Социален асистент
y.petrova@detebg.org

Антония Ганева

Социален асистент
a.ganeva@detebg.org

Антоанета Иванова

Социален асистент
a.ivanova@detebg.org

Весела Kюркчиева

Медицинска сестра
v.kyurkchieva@detebg.org

Център по приемна грижа

Диана Минчева

Ръководител на Центъра по приемна грижа
d.mincheva@detebg.org

Диана Ринкова

Старши социален работник
d.rinkova@detebg.org

Йоана Стоянова - Ангелова

Социален работник
y.angelova@detebg.org

Център за обществена подкрепа „Щастливо детство“

Десислава Стоянова

Експерт "Социални дейности" с управленски функции
d.stoyanova@detebg.org

Петя Яначкова

Старши експерт, семеен консултант
p.yanachkova@detebg.org

Вяра Панайотова

Старши експерт "Работа с деца и семейства"
v.panayotova@detebg.org

Росица Кайрякова

Психолог
r.kayryakova@detebg.org

Джорджия Арсова

Психолог
d.arsova@detebg.org

Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ – Пловдив

Мария Мадарова

Мениджър "Администрация и управление на собствеността"
m.madarova@detebg.org

Стела Александрова

Мениджър "Социални и интегрирани услуги"
s.alexandrova@detebg.org

Цветелина Ганева

Главен експерт "Ранно детско развитие"
tz.ganeva@detebg.org

Величка Савова

Специалист "Ранно детско развитие"
v.savova@detebg.org

Мария Неделчева

Старши социален работник
m.nedelcheva@detebg.org

Сибила Славчева

Социален работник
s.slavcheva@detebg.org

Маргарита Чернева

Социален работник
m.cherneva@detebg.org

Стоян Николов

Рехабилитатор
s.nikolov@detebg.org

Даяна Сталева

Психолог
d.staleva@detebg.org

Михаела Петкова

Специален педагог
mihaela.petkova@detebg.org

Милена Земярска

Офис асистент
m.zemyarska@detebg.org

Моника Делчева

Рехабилитатор
m.delcheva@detebg.org

Лазо Зисовски

Старши социален работник, проект "Мисия Украйна"
l.zisovski@detebg.org

Петро Гороз

Културен медиатор
p.goroz@detebg.org

Божана Бахчеванска

Хигиенист

Детска къща

Мариана Соколова

Ръководител "Детска къща"
m.sokolova@detebg.org

Корнелия Донова

Социален асистент

Росица Григорова

Детегледач

Снежанка Атанасова

Детегледач

Гергана Цекова

Детегледач

Янка Маркова

Социален работник
y.markova@detebg.org

Емилия Вучева

Детегледач

Мариела Гигова

Детегледач

Теодора Миркова

Детегледач

Лариса Шишкова

Детегледач

Иванка Георгиева

Детегледач

Мисия Украйна

Елка Налбантова

Ръководител проект "Мисия Украйна"
e.nalbantova@detebg.org

Весела Ананиева

Координатор в защитени пространства
v.ananieva@detebg.org

Людмила Стеблетска

Старши преводач, културен медиатор
l.stebletska@detebg.org

Наталия Ромалийска

Културен медиатор в защитени пространства
n.romaliyska@detebg.org

Юлия Мелниченко

Фасилитатор в защитени пространства
y.melnichenko@detebg.org

Татяна Милосавлевич

Социален работник
t.milosavlevich@detebg.org

Алевтина Сигида

Хуманитарен работник
a.sigida@detebg.org

Колеги, в отпуск по майчинство

Важна част от екипа са нашите колеги в отпуск по майчинство.

Фондацията подкрепя своите служители в една от най-важните им роли в личен план, като създава сигурна среда и възможност за гъвкавост.

Към момента за новите членове на своите семейства се грижат:

Надя Табакова

Експерт "Развитие на партньорства"

Екатерина Дурева

Специалист "Организационно развитие и проекти"

Цветелина Вълкова

Експерт "Програми и проекти"

Елиана Видинова

Специалист "Управление на човешките ресурси"