Изпълнителен директор

Моят професионален опит е свързан с фондация „За Нашите деца“ от 1997 г., когато започнах работа в британската благотворителна организация „Европейски детски тръст“ като административен сътрудник, а година по-късно поех ръководството на два екипа. През 2000 г. след конкурс заех позицията директор на британската организация, а след оттеглянето й, поех ръководството на независимата българска неправителствена организация, която наследи всички ресурси от британските си основатели – фондация „За Нашите Деца“.

Заедно с екипа ми преминахме през много съществени промени в организацията, но никога не загубихме фокуса на работа – правата на децата.

Наред с основната ми професионална кауза – устойчивото и отговорно развитие на фондация „За Нашите Деца“, развих компетенциите и опита си в работата в мрежи извън страната. Участвала съм в управлението на три мрежи – в SEECRAN – Югоизточна Европа, в световната IFCO – специализирана в работата по приемна грижа, и NGO Group for the CRC, която обединява организации от цял свят, работещи по прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето. В тези мрежи развих разбирането си за управление на сложните процеси на лобиране и застъпничество за детски права в международен и междукултурен контекст, както и за осигуряването на публичност и качествено финансово управление и устойчивост.

В личен план съм принципен и откровен човек, вярвам дълбоко в красотата и доброто в живота, харесвам хармонията и музиката. Оптимизмът и борбеността ми са основни причини за успехите в живота ми. Майка съм на две прекрасни момчета.

Най-силният мотив за моята работа са искрящите от щастие детски очи и греещите от усещането, че са обичани детски лица.

Заместник изпълнителен директор

Мариана Тасева
Заместник изпълнителен директор
„Социални дейности и интегрирани услуги“
m.taseva@detebg.org

Проекти и застъпничество

Трендафил Меретев

Мениджър "Проекти и застъпничество"
t.meretev@detebg.org

Сребрина Ефремова

Мениджър "Международни партньорства"
s.efremova@detebg.org

Димитър Иванчев

Старши експерт "Развитие на мрежи и застъпничество"
d.ivanchev@detebg.org

Савелина Русинова

Старши експерт "Застъпничество и изследователска дейност"
s.rusinova@detebg.org

Организационно развитие, данни и анализи

Александра Илиева

Мениджър "Организационно развитие и социално въздействие"
alexandra@detebg.org

Полина Димитрова

Експерт "Координация и данни в СИУ"
p.dimitrova@detebg.org

Теодора Станкова

Експерт "Организационно развитие"
t.stankova@detebg.org

Комуникации и корпоративна социална отговорност

Диляна Манева

Мениджър отдел „Комуникации и КСО"
d.maneva@detebg.org

Антония Попова

Старши експерт "Развитие на партньорства"
a.popova@detebg.org

Светлана Тодорова

Старши експерт "Развитие на партньорства"
s.todorova@detebg.org

Василена Найденова

Експерт "Развитие на партньорства"
v.naydenova@detebg.org

Ана-Михаела Търнева

Експерт "Развитие на партньорства"
ana-m-tarneva@detebg.org

Емилия Кирчева

Експерт "Дигитални комуникации"
e.kircheva@detebg.org

Добромир Петров

Експерт "Връзки с обществеността"
d.petrov@detebg.org

Финанси и счетоводство

Елена Николова

Главен счетоводител
a.nikolova@detebg.org

Николинка Траянова

Старши счетоводител
n.trayanova@detebg.org

Николай Петков

Счетоводител
n.petkov@detebg.org

Кристина Николова

Оперативен счетоводител
k.nikolova@detebg.org

Човешки ресурси, администрация и ИКТ

Ралица Йорданова

Мениджър "Подбор и развитие"
r.yordanova@detebg.org

Изабел-Ванеса Шейтанова

Координатор "Човешки ресурси и администрация"
i.sheitanova@detebg.org

Вероника Ценова

Експерт "ТРЗ"
v.tsenova@detebg.org

Радослав Николов

Експерт "Сигурност на информационните и комуникационни технологии"
radoslav@detebg.org

Маргарита Тянкова

Административен мениджър
m.tyankova@detebg.org

Стоян Стоянов

Фасилити мениджър
s.stoyanov@detebg.org

Ралица Кирилова

Експерт "Администрация"
r.kirilova@detebg.org

Емилия Ваклиева

Хигиенист

Мариана Асенова

Хигиенист

Центрове за социални услуги

Център за обществена подкрепа „Св. София“

Кирил Кирилов

Експерт, супервайзър
kiril@detebg.org

Десислава Петкова

Старши социален работник с управленски функции
d.petkova@detebg.org

Рая Цветанова

Старши експерт "Ранна детска интервенция"
raia@detebg.org

Петя Узунова

Старши психолог "Ранна детска интервенция"
petia@detebg.org

Иванка Иванова

Психолог, експерт "Ранно детско развитие"
ivanka.ivanova@detebg.org

Валерия Петрова

Младши експерт "Ранно детско развитие"
valeria.petrova@detebg.org

Стефани Тодорова

Социален работник
stefani.todorova@detebg.org

Преслава Стайкова

Социален работник
p.staykova@detebg.org

Албена Илиева

Социален работник
albena.ilieva@detebg.org

Дневен център „Развитие“

Деница Климова

Ръководител на ДЦДМУ "Развитие"
d.klimova@detebg.org

Ана Мария Петкова

Специалист в социалните услуги
a.m.petkova@detebg.org

Михаела Арнаудова

Специален педагог
m.arnaudova@detebg.org

Кети Лазарова

Рехабилитатор
k.lazarova@detebg.org

Силвия Петкова

Психолог
s.petkova@detebg.org

Наталия Дикова

Медицинска сестра
n.dikova@detebg.org

Йовка Петрова

Социален асистент
y.petrova@detebg.org

Антония Ганева

Социален асистент
a.ganeva@detebg.org

Антоанета Иванова

Социален асистент
a.ivanova@detebg.org

Сияна Манова

Социален асистент
s.manova@detebg.org

Център по приемна грижа

Диана Минчева

Ръководител на Центъра по приемна грижа
d.mincheva@detebg.org

Диана Ринкова

Старши социален работник
d.rinkova@detebg.org

Йоана Стоянова - Ангелова

Социален работник
y.angelova@detebg.org

Център за обществена подкрепа „Щастливо детство“

Десислава Стоянова

Старши Експерт "Социални дейности" с управленски функции
d.stoyanova@detebg.org

Петя Яначкова

Старши експерт, семеен консултант
p.yanachkova@detebg.org

Вяра Панайотова

Старши експерт "Работа с деца и семейства"
v.panayotova@detebg.org

Росица Кайрякова

Психолог
r.kayryakova@detebg.org

Джорджия Арсова

Психолог
d.arsova@detebg.org

Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ – Пловдив

Мария Мадарова

Мениджър "Администрация и управление на собствеността"
m.madarova@detebg.org

Стела Александрова

Мениджър "Социални и интегрирани услуги"
s.alexandrova@detebg.org

Цветелина Ганева

Главен експерт "Ранно детско развитие"
tz.ganeva@detebg.org

Величка Савова

Специалист "Ранно детско развитие"
v.savova@detebg.org

Мария Неделчева

Старши социален работник
m.nedelcheva@detebg.org

Сибила Славчева

Социален работник
s.slavcheva@detebg.org

Маргарита Чернева

Социален работник
m.cherneva@detebg.org

Борислава Демиркова

Социален работник
b.demirkova@detebg.org

Мариела Илевска

Социален работник
m.ilievska@detebg.org

Стоян Николов

Рехабилитатор
s.nikolov@detebg.org

Даяна Сталева - Атмаджова

Психолог
d.staleva@detebg.org

Михаела Мерчева

Психолог "Ранна детска интервенция"
mihaela.petkova@detebg.org

Милена Земярска

Офис асистент
m.zemyarska@detebg.org

Моника Делчева

Рехабилитатор
m.delcheva@detebg.org

Божана Бахчеванска

Хигиенист

Детска къща

Мариана Соколова

Ръководител "Детска къща"
m.sokolova@detebg.org

Янка Маркова

Социален работник
y.markova@detebg.org

Корнелия Донова

Детегледач

Росица Григорова

Детегледач

Снежанка Атанасова

Детегледач

Гергана Цекова

Детегледач

Емилия Вучева

Детегледач

Мариела Гигова

Детегледач

Теодора Миркова

Детегледач

Лариса Шишкова

Детегледач

Иванка Георгиева

Детегледач

Мисия Украйна

Елка Налбантова

Ръководител проект "Мисия Украйна"
e.nalbantova@detebg.org

Весела Ананиева

Координатор в защитени пространства
v.ananieva@detebg.org

Людмила Стеблетска

Старши преводач, културен медиатор
l.stebletska@detebg.org

Наталия Ромалийска

Културен медиатор в защитени пространства
n.romaliyska@detebg.org

Юлия Мелниченко

Фасилитатор в защитени пространства
y.melnichenko@detebg.org

Татяна Милосавлевич

Социален работник
t.milosavlevich@detebg.org

Алевтина Сигида

Хуманитарен работник
a.sigida@detebg.org

Ангелина Стоянова

Културен медиатор в защитени пространства
a.stoyanova@detebg.org

Лазо Зисовски

Старши социален работник - гр. Пловдив
l.zisovski@detebg.org

Петро Гороз

Културен медиатор - гр. Пловдив
p.goroz@detebg.org

Марина Дешко

Фасилитатор в защитени пространства - гр. Пловдив
m.deshko@detebg.org

Валентина Дичева

Културен медиатор - гр. Пловдив
v.dicheva@detebg.org

Росица Петрова

Културен медиатор - гр. Пловдив
rositsa.petrova@detebg.org

Колеги, в отпуск по майчинство

Важна част от екипа са нашите колеги в отпуск по майчинство.

Фондацията подкрепя своите служители в една от най-важните им роли в личен план, като създава сигурна среда и възможност за гъвкавост.

Към момента за новите членове на своите семейства се грижат:

Екатерина Дурева

Специалист "Организационно развитие и проекти"

Цветелина Вълкова

Експерт "Програми и проекти"

Елиана Видинова

Специалист "Управление на човешките ресурси"