Изпълнителен директор

Моят професионален опит е свързан с фондация „За Нашите деца“ от 1997 г., когато започнах работа в британската благотворителна организация „Европейски детски тръст“ като административен сътрудник, а година по-късно поех ръководството на два екипа. През 2000 г. след конкурс заех позицията директор на британската организация, а след оттеглянето й, поех ръководството на независимата българска неправителствена организация, която наследи всички ресурси от британските си основатели – фондация „За Нашите Деца“.

Заедно с екипа ми преминахме през много съществени промени в организацията, но никога не загубихме фокуса на работа – правата на децата.

Наред с основната ми професионална кауза – устойчивото и отговорно развитие на фондация „За Нашите Деца“, развих компетенциите и опита си в работата в мрежи извън страната. Участвала съм в управлението на три мрежи – в SEECRAN – Югоизточна Европа, в световната IFCO – специализирана в работата по приемна грижа, и NGO Group for the CRC, която обединява организации от цял свят, работещи по прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето. В тези мрежи развих разбирането си за управление на сложните процеси на лобиране и застъпничество за детски права в международен и междукултурен контекст, както и за осигуряването на публичност и качествено финансово управление и устойчивост.

В личен план съм принципен и откровен човек, вярвам дълбоко в красотата и доброто в живота, харесвам хармонията и музиката. Оптимизмът и борбеността ми са основни причини за успехите в живота ми. Майка съм на две прекрасни момчета.

Най-силният мотив за моята работа са искрящите от щастие детски очи и греещите от усещането, че са обичани детски лица.

Заместник изпълнителни директори

Мариана Тасева
Заместник изпълнителен директор
„Социални дейности и интегрирани услуги“

Проекти, застъпничество и ИКТ

Трендафил Меретев

Мениджър "Проекти и застъпничество"
t.meretev@detebg.org

Димитър Иванчев

Коoрдинатор проекти
d.ivanchev@detebg.org

Савелина Русинова

Ръководител проекти
s.rusinova@detebg.org

Радослав Николов

Експерт "Сигурност на информационните и комуникационни технологии"
radoslav@detebg.org

Организационно развитие

Десислава Ангелова

Мениджър "Организационно развитие"
d.angelova@detebg.org

Виктория Петрова

Експерт "Организационно равитие
v.petrova@detebg.org

Комуникации и корпоративна социална отговорност

Люба Спириева

Мениджър "Връзки с обществеността"
l.spirieva@detebg.org

Мариана Петкова

Мениджър "Комуникации"
m.petkova@detebg.org

Диляна Манева

Мениджър "Корпоративна социална отговорност и дигитални комуникации"
d.maneva@detebg.org

Антония Попова

Експерт "Развитие на партньорства"
a.popova@detebg.org

Светлана Тодорова

Експерт "Развитие на партньорства"
s.todorova@detebg.org

Добрина Кисова

Експерт "Развитие на партньорства"
d.kisova@detebg.org

Василена Найденова

Експерт "Развитие на партньорства"
v.naydenova@detebg.org

Ана-Михаела Търнева

Специалист "Развитие на партньорства"
ana-m-tarneva@detebg.org

Финанси и счетоводство

Теодора Косева

Финансов мениджър
t.koseva@detebg.org

Алена Николова

Заместник главен счетоводител
a.nikolova@detebg.org

Николай Петков

Счетоводител
n.petkov@detebg.org

Кристина Николова

Оперативен счетоводител
k.nikolova@detebg.org

Системи за качество и статистически данни и анализи

Александра Илиева

Мениджър "Статистически данни и анализи"
alexandra@detebg.org

Аксиния Георгиева

Главен експерт "Развитие на социално-интегрирани услуги"
aksinia@detebg.org

Човешки ресурси и администрация

Юлия Ушовска

Мениджър "Човешки ресурси и администрация"
y.ushovska@detebg.org

Мая Василева - Данова

Старши експерт "Управление и развитие на човешките ресурси"
m.danova@detebg.org

Цветелина Михайлова - Борносузова

Оперативен мениджър
ts.bornosuzova@detebg.org

Цветелина Бондева

Креативен мениджър
ts.bondeva@detebg.org

Мирослава Балашова

Експерт ТРЗ
m.balashova@detebg.org

Стоян Стоянов

Специалист "Сграден фонд и складово стопанство"
s.stoyanov@detebg.org

Изабел-Ванеса Шейтанова

Рецепционист
i.sheitanova@detebg.org

Емилия Петрова

Хигиенист

Мария Асенова

Хигиенист

Центрове за социални услуги

Център за обществена подкрепа „Св. София“

Кирил Кирилов

Ръководител направление „Ранно детско развитие и терапевтични услуги“
kiril@detebg.org

Полина Димитрова

Координатор
p.dimitrova@detebg.org

Рая Цветанова

Старши специалист "Ранна детска интервенция"
raia@detebg.org

Петя Узунова

Старши психолог "Ранна детска интервенция"
petia@detebg.org

Петя Яначкова

Семеен консултант, старши експерт
p.yanachkova@detebg.org

Иванка Иванова

Специалист "Ранно детско развитие"
ivanka.ivanova@detebg.org

Симона Пенева

Експерт "Ранно детско развитие"
s.peneva@detebg.org

Десислава Стоянова

Специалист "Ранна детска интервенция"
d.stoyanova@detebg.org

Десислава Петкова

Социален работник
d.petkova@detebg.org

Семира Димитрова

Социален работник
semira.dimitrova@detebg.org

Стефани Тодорова

Социален работник
stefani.todorova@detebg.org

Дневен център „Развитие“

Деница Климова

Ръководител на ДЦДМУ "Развитие"
d.klimova@detebg.org

Христина Христова

Специалист в социална услуга
h.hristova@detebg.org

Михаела Арнаудова

Специален педагог
m.arnaudova@detebg.org

Кети Лазарова

Рехабилитатор
k.lazarova@detebg.org

Йовка Петрова

Социален асистент
y.petrova@detebg.org

Ана Мария Петкова

Социален асистент
a.m.petkova@detebg.org

Весела Kюркчиева

Медицинска сестра
v.kyurkchieva@detebg.org

Анна Петкова

Логопед
anna.petkova@detebg.org

Антония Ганева

Социален асистент
a.ganeva@detebg.org

Център по приемна грижа

Диана Минчева

Ръководител на Центъра по приемна грижа
d.mincheva@detebg.org

Диана Ринкова

Старши социален работник
d.rinkova@detebg.org

Йоана Стоянова - Ангелова

Социален работник
y.angelova@detebg.org

Център за обществена подкрепа „Щастливо детство“

Катерина Ковачева

Ръководител екип „Експертна подкрепа“
k.kovacheva@detebg.org

Вяра Панайотова

Старши експерт "Работа с деца и семейства"
v.panayotova@detebg.org

Росица Кайрякова

Психолог
r.kayryakova@detebg.org

Християна Кънева

Психолог
h.kaneva@detebg.org

Център за обществена подкрепа „За деца и родители“ – Пловдив

Мария Мадарова

Административен мениджър
m.madarova@detebg.org

Стела Александрова

Мениджър "Социални и интегрирани услуги"
s.alexandrova@detebg.org

Цветелина Ганева

Главен експерт "Ранно детско развитие"
tz.ganeva@detebg.org

Сибила Славчева

Социален работник
s.slavcheva@detebg.org

Маргарита Чернева

Социален работник
m.cherneva@detebg.org

Таня Иванова

Логопед
t.ivanova@detebg.org

Петър Кожухаров

Кинезитерапевт
p.kozhuharov@detebg.org

Стоян Николов

Рехабилитатор
s.nikolov@detebg.org

Марияна Ранчева

Специалист "Ранно детско развитие"
m.rancheva@detebg.org

Атанаска Тонева

Социален работник
a.toneva@detebg.org

Даяна Сталева

Психолог
d.staleva@detebg.org

Георги Кировски

Специалист "Сграден фонд и складово стопанство"
g.kirovski@detebg.org

Василена Моллова

Рецепционист
v.mollova@detebg.org

Милена Земярска

Хигиенист

Детска къща

Мариана Соколова

Ръководител "Детска къща"
m.sokolova@detebg.org

Корнелия Донова

Детегледач
k.donova@detebg.org

Росица Григорова

Детегледач
r.grigorova@detebg.org

Снежанка Атанасова

Детегледач
s.atanasova@detebg.org

Гергана Цекова

Детегледач
g.tzekova@detebg.org

Янка Маркова

Детегледач
y.markova@detebg.org

Емилия Вучева

Детегледач
e.vucheva@detebg.org

Мариела Гигова

Детегледач
m.gigova@detebg.org

Ралица Станкова

Социален работник
r.stankova@detebg.org

Теодора Миркова

Детегледач
t.mirkova@detebg.org

Колеги, в отпуск по майчинство

Важна част от екипа са нашите колеги в отпуск по майчинство.

Фондацията подкрепя своите служители в една от най-важните им роли в личен план, като създава сигурна среда и възможност за гъвкавост.

Към момента за новите членове на своите семейства се грижат:

Надя Табакова

Експерт Развитие на партньорства

Екатерина Дурева

Специалист Организационно развитие и проекти

Цветелина Вълкова

Експерт Програми и проекти

Елиана Видинова

Специалист управление на човешките ресурси