fbpx

Счетоводител

октомври 27 2023

Фондация „За Нашите Деца” повече от 30 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме организация, която обединява мечтатели и визионери, за които работата е призвание и носи удовлетворението от това да знаем, че заедно променяме към по-добро светът на хиляди деца.

За екипа ни търсим СЧЕТОВОДИТЕЛ, който споделя нашите ценности и ще работи всеотдайно за кузата на фондацията.

Основни задължения и отговорности:

 • Организира оптимално счетоводно отчитане на организацията;
 • Обработва първични и вторични счетоводни документи;
 • Актуализира организационния сметкоплан;
 • Изготвя финансови предложения по конкурси и проекти;
 • Осъществява финансов мониторинг на проекти;
 • Изготвя междинни и годишни финансови отчети по проекти;
 • Изготвя финансови отчети към Корпоративни и индивидуални дарители;
 • Участва в счетоводно и данъчно приключване;
 • Контролира пълно, точно и навременно осчетоводяване на материални и нематериални дарения;
 • Разпределя разходите съобразно утвърдената аналитичност, специфика и изисквания на донорите, и бюджета;
 • Участва в комисии за избор на доставчици;
 • Участва в изготвяне годишния финансов отчет на ФЗНД и организира ефективната работа с одитори, юристи, и други външни консултанти на организацията;
 • Осигурява оперативна дейност на фондацията по отношение на разплащания по банков и касов път с доставчици, клиенти и персонал, и принос към управлението на паричния поток.

 

Изисквания към кандидата за заемане на позицията:

 • Висше образование в направление Икономика – Финанси и счетоводство, Счетоводство и контрол, Финансова отчетност;
 • Професионален опит – дългогодишен опит на подобна позиция е с предимство;
 • Добри познания на MS Office и счетоводен софтуер (познания в Бизнес Навигатор се считат за предимство). Много добро владеене на Excel;
 • Прецизност към детайла;
 • Комуникативност;
 • Самостоятелност и организираност;
 • Способност за работа под напрежение;
 • Умения за работа в екип;
 • Познаване и прилагане на законодателството в областта на счетоводството;
 • Умение за извличане и презентиране на информация.

 

Организацията предлага:

 • Трудов договор с Фондация „За нашите деца“
 • Пакет възнаграждение и социални придобивки
 • Възможност за професионално развитие и усъвършенстване
 • Отлични условия на труд
 • Работа в отдаден и динамичен екип
 • Принос към една благородна кауза
 • Интересна и предизвикателна работа
 • Професионални обучения и трейнинги

 

Ако сте учещ се човек, за когото развитието е важно…
Ако работата за смислена кауза е вълнуваща за вас…

Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем само с одобрените по документи кандидати, които ще поканим на интервю.

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

  Форма за кандидатстване