fbpx

Рехабилитатор

март 18 2024

Вече повече от 30 години фондация „За Нашите Деца“ подкрепя най-уязвимите деца в ранна възраст, стимулирайки развитието им още от тяхното раждане . От създаването си досега фондацията е подкрепила над 26 000 деца и родители, като дейността ни се осъществява чрез два Комплекса за ранно детско развитие в София и Пловдив.
За екипа на КСУ Дневна грижа в гр. София търсим Рехабилитатор, който споделя нашите ценности и ще работи всеотдайно за кузата на фондацията.

Основни задължения и отговорности:
· Прави оценка и консултира родителите на деца с трудности в развитието и директни рехабилитационни процедури на децата, които имат нужда от интензивно подпомагане на физическото развитие.
· Съставя план за индивидуална работа с детето, съобразно направената оценка и установените нужди. Определя дейностите и работи за компенсиране на трудностите на децата.
· Предоставя информация на родителите в течение на целият процес на рехабилитация и ги обучава в подходящи физически упражнения за детето, включително в домашна среда.
· Извършва рехабилитация на деца и други подкрепящи дейности за стимулиране развитието на децата, като използва подходящи методи и техники за ранна детска възраст.
· Работи съвместно с мултидисциплинарен екип и участва в общи екипни срещи при планиране и извършване на подкрепата към детето и семейството.

Изисквания за заемане на позицията:
· Образование – Висше образование – „Кинезитерапия“, „Рахабилитация“, „Медицина“, „Ерготерапия“;
· Опит в работата с деца с трудности в развитието;
· Способност за работа със семейства;
· Способност за работа с лица от различни уязвими групи;
· Умения за бърза и адекватна реакция;
· Умения за вземане на решение в ситуация на криза и/или емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции;
· Добри комуникативни умения;
· Умения за работа в екип – в самата услуга и при междуинституционално сътрудничество и взаимодействие.

Организацията предлага:
· Възможност за професионално развитие и усъвършенстване.
· Трудов договор за 4 часов работен ден.
· Работа в отдаден и динамичен екип.
· Принос към благородна кауза.
· Допълнителни дни платен годишен отпуск, над установения минимум по КТ.
· Програма „Грижа за хората“.

Кандидатствайте при нас, като изпратите Вашата автобиография. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.
Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

    Форма за кандидатстване