Ръководител в направление „Ранно детско развитие и специализирани услуги“

декември 06 2021

Фондация „За Нашите Деца“ вече 29 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Нашата амбиция е нито едно дете да не прекара дори ден в самотата и изолацията на социалните институции. Да създадем цялостна среда за развитие и щастливо детство и за най-уязвимите деца в България.

За Комплекса за ранно детско развитие и търсим да назначим специалисти, които да ни помогнат да изпълним нашите цели и да подкрепим децата, с които ще работим.

Ако искате да станете част от нашия екип, може да кандидатствате за позицията

РЪКОВОДИТЕЛ В НАПРАВЛЕНИЕ „РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ“

Основни отговорности:

 • Управлява, формира и провежда социалната политика и иновативни практики във социалните услуги на Фондация „За нашите деца“ – ЦОП “Света София“ и ЦОП „Щастливо детство“ в гр. София, като предлага и разработва иновативни подходи за развитие на социалните услуги.
 • Участва в срещи на мениджмънта в организацията;
 • Изготвя планове за въвеждане на новости в своето направление, съгласно установени национални и международни /ЕС/ стандарти в областта на ранното детско развитие.
 • Управлява процеса по прилагане Системата за осигуряване на качество и мониторинг върху поверените му социално – интегрирани услуги.
 • Изготвя ежемесечни отчети за своята работа и за работата на поверените му социално – интегрирани услуги.
 • Активно участва заедно с мениджмънта в работата по стратегическото и годишното планиране на организацията.
 • Управлява отношенията с община София.
 • Управлява отношенията със системата за закрила на детето – с ОЗД заедно с ръководителите на услугите, с ДСП и РДСП – със Заместник изпълнителния директор и ръководителите на услуги.
 • Управлява отношенията с родители привлечени, като партньори и застъпници на иновативни практики в социалните услуги- ЦОП “Света София“ и ЦОП „Щастливо детство“.
 • Организира Обществения съвет към ЦОП “Света София“ и ЦОП „Щастливо детство“.
 • Поддържа информираност за развитието на социалните услуги и НПО сектора в общината и региона.
 • Управлява екипите съгласно системите за хората във фондацията;
 • Управлява бюджетите на социалните услуги които ръководи, както и отговаря за недопускане на неефективна дейности и разходи, при разкриване на нови центрове за социални услуги.
 • Контролира и оценява ресурсите, необходими за предоставянето на социални, семейни, интегрирани и други видове социални услуги;
 • Управлява административни дейности, като бюджетно планиране, изготвяне на отчети и контролиране на разходи за консумативи, оборудване и услуги;
 • Консултира се и проучва практиките на други доставчици на социални и здравни услуги и органи на финансиране, с цел сътрудничество и координиране на предоставяните услуги;
 • Установява и управлява оперативни и административни процедури по предоставяне на социални услуги, съгласно утвърдената административна политика и практика във фондацията;

 

Образование и опит:

 • висше образование – магистърска степен в професионални направления – Социални дейности и/или психология;
 • професионален опит – минимум 5 години в областта на социалните услуги;
 • управленски опит – 2 години
 • специализации и допълнителни квалификации в областта на ранното детско развитие ще се считат за предимство.
 • опит в управлението на проекти в областта на социалните услуги ще се счита за предимство.

 

Професионални компетенции:

 • Познава системата за предоставяне на социални услуги в България
 • ЗСУ и поднормативната уредба по прилагането му.
 • Опит в работата с отдели по закрила на детето, МТСП, Агенция по качество, ДАЗД
 • Отлична компютърна грамотност (Excel, Word, Outlook).
 • Влаее английски език

 

Личностни качества и умения:

 • проактивност и самоорганизация;
 • гъвкавост и креативност;
 • умения за анализиране и планиране;
 • умения за ефективна устна и писмена комуникация;
 • умения за управление на времето;
 • умения за работа в екип;
 • умения за разрешаване на конфликти.

 

Организацията предлага:

 • трудов договор с фондация „За Нашите Деца“;
 • пакет възнаграждение и социални придобивки
  – мултиспорт карта
  – гъвкаво работно време
  – работа от вкъщи
  – служебен автомобил
  – възстановяване на разходи за очила за работа с компютър
  – застраховка КОВИД
  – профилактични прегледи
  – допълнителен платен годишен отпуск;
 • възможност за професионално развитие и израстване;
 • отлични условия на труд;
 • възможност за работа в неправителствена организацията със стабилна структура и системи за хората;
 • принос към една благородна кауза;
 • добра локация;

 

Етапи на подбора:

 • Подаване на автобиография и мотивационно писмо
 • Интервю за изследване на търсените професионални компетенции.
 • Разработване на коцепция за развитие услугите съгласно новия Закон за социалните услуги в България
 • Оценка на концепция
 • Одобрение и увеомяване на кандидатите
 • Старт в организацията

 

Кандидатствайте при нас като изпратите Вашата автобиография на мейл: hr@detebg.org в срок до 08.01.2022г. Ще разгледаме всички постъпили кандидатури и ще се свържем с избраните кандидати, които ще поканим на интервю.
Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД и Политиката за поверителност на фондацията.

 

  Форма за кандидатстване