fbpx

Детегледач – консултант грижа за деца в ранна детска възраст, с английски език

септември 13 2023

Фондация „За Нашите Деца” вече 30 години работи за това всяко дете в България да расте в сигурна и подкрепяща семейна среда. Ние сме наследник на британската благотворителна организация „Every Child“. Организацията ни е с ясен фокус, търсим нови решения и алтернативи, които да заменят институционалната грижа за българските деца с грижа в семейна среда и да повишат уменията на родители и хора в родителска роля за предоставянето на качествена грижа за деца в ранна възраст. Екипът ни се състои от много и различни специалисти, обединени от силна вяра и мотивация да дадем шанс на всяко дете да се радва на истинско детство в истински дом. Прилагаме възможно най-добрите национални и международни подходи и методи на работа, които гарантират предоставянето на качествена подкрепа на семействата и техните деца.
Мисия ни е да предоставяме професионални социални услуги за най- уязвимите деца в ранна възраст чрез насърчаване на постоянните, сигурни и развиващи семейни отношения.

Визия ни е: „Развитие и щастливо детство за най-уязвимите деца в България“
Като част от своето развитие организацията търси да подобри прилагането на международни практики и опит в полагането на грижа за деца в ранна възраст. За целта търсим „Детегледач – консултант грижа за деца в ранна детска възраст, с английски език“, който отговаря на следните изисквания:

Резюме на длъжността:
• Предоставя ежедневни интензивни консултации към родители и други членове на семейства, които полагат грижа за деца в ранна възраст.
• Отразява развитието на децата и дава насоки за подобряване на методите на родителите и други членове на семейството, с цел стимулиране на холистичното и пълноценно развитие на децата
• Изготвя програма за отглеждане на децата, както и писмени насоки за грижа;
• Провежда ежедневни демонстрационни занимания, стимулиращи всички области на развитие на децата, като включва активно и родителите;
• Прилагане на установени Британски методи за стимулиране на развитието на децата, чрез игра, музика и всички други методи, които са научно обосновани и високо-ефективни.
• Има принос към разработването и осъществяването на проучвания, свързани с изпълнението на дейности по проекти на фондацията, свързани с темата за високо-качествена грижа и развитие на деца в ранна възраст.
• Съдейства за внедряването на най-добрите практики на Великобритания или други английско-говорящи страни, с доказано успешна социална политика и практика, спрямо ранното детство и семейната подкрепа.
Място на работа: град София.

Изисквания към кандидатите:
• Завършена образователна програма за обгрижване на деца в българско или чуждестранно учебно заведение. За предимство ще се счита познаване на изискванията и методологията на британската образователна система.
• Минимален престой/заетост в английско говоряща страна 2 години;
• Мотивация за работа, добра комуникативност, умение за работа с деца;
• Опит в гледането на деца извън и в детски заведения;
• Отговорност, самоконтрол, коректност и такт;
• Позитивно мислене;
• Готовност за целодневна заетост.
• Отлично да влaдее английски език.
• Образование – в професионалните направления – Педагогически науки, Психология, Социални дейности, Здравни грижи.

Нашето предложение включва:
• Заплащане в диапазона 1200 – 1600 лева на месец;
• Много добри условия за работа.
• Трудов договор
• Социален пакет съгласно Програмата на фондацията „Грижа за хората“.
Ако желаете да кандидатствате за обявената длъжност, изпратете ни следните документи:
• Автобиография;
• Копие от диплома за завършено образование;
• Препоръки от предишни работодатели /ще се считат за предимство/;
• Други документи, които бихте искали да вземем под внимание.

Моля, изпращайте вашите документи, CV и мотивационно писмо на мейл: hr@detebg.org

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички приложени лични данни ще бъдат обработвани при строга конфиденциалност и стриктно спазване на Общия регламент и Политиката за поверителност на фондацията.

    Форма за кандидатстване